Ribnica

Občina Ribnica z novo celostno grafično podobo

Ribnica – V občini Ribnica so pred kratkim pripravili in sprejeli novo celostno grafično podobo občine, ki se navzven kaže predvsem v prenovljenem občinskem grbu in zastavi. “Celostna grafična podoba je pomemben element, ki predstavlja našo identiteto in je ključnega pomena za prepoznavnost naše občine,” so zapisali ob tem.

Novi občinski grb ima, tako kot dosedanji, obliko ščita rdeče barve, čez katerega diagonalno od spodnje leve proti gornji desni poteka belo polje z modro, poševno vzpenjajočo ribo. Slednja se od ribe v dosedanjem grbu razlikuje v tem, da je likovno bolj dodelana.

Tudi zastava je še vedno polovico modre in polovico zelene barve z grbom na sredini, razlika med zdajšnjo in prejšnjo zastavo pa je predvsem v nekoliko spremenjeni obliki grba.

Pojavnost grba in zastave v poljubnih različicah, različnih izvedbah, na nepravilen način, zagotovo deluje negativno in je za komunikacijo in predstavitev navzven skoraj nedopustno. Celostna grafična podoba je pomemben element, ki predstavlja našo identiteto in je ključnega pomena za prepoznavnost naše občine. Prav usklajenost in ureditev posameznih simbolov pa je tista, ki naredi prvi vtis in kot pri vsaki stvari – prvi vtis je zelo pomemben. Zato smo se v občinski upravi odločili, da zadeve uredimo z vzpostavitvijo celostne grafične podobe naših simbolov, ki smo jo pripravili v sodelovanju z društvom Heraldica Slovenica.

Eden od temeljev za vzpostavitev le-te, je bil sprejem Odloka o grbu in zastavi Občine Ribnica na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je potekala preko videokonference dne 15. aprila 2021. Odlok povzema oblikovna izhodišča in načine uporabe obeh simbolov. Nova celostna grafična podoba, na čelu s posodobljenim grbom in zastavo, Občino Ribnica predstavlja v novi, sveži in urejeni podobi.

Odlok o grbu in zastavi Občine Ribnica bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, predvidoma 10. maja 2021. Vsi uporabniki obeh simbolov pa bomo morali v roku 6 mesecev od uveljavitve omenjenega Odloka, začeti uporabljati novo celostno grafično podobo.

V Ribnici sicer občinski praznik obeležujejo 23. oktobra. Ta dan leta 1492 je namreč cesar Friderik III. izdal patent, po katerem so smeli Ribničani tržiti blago po tujih deželah.

Komentiraj