Ribnica

Občina Ribnica subvencionira 100% osnovni paket E-oskrbe za starejše

Občina Ribnica subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (storitev E-oskrba). Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo druge pogoje v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa.

Kaj je E-oskrba?
Storitev E-oskrba zagotavlja 24-urno povezavo s centrom za pomoč na daljavo in takojšnje proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti v primeru padca ali slabosti.

Vloga za e-oskrbo se nahaja na spletni strani Občine Ribnica: https://www.ribnica.si/podatkiobrazca/6226

Microera sporoča, da nudi tudi E-oskrbo za starejše!

Več o E-oskrbi na spletni strani Telekoma Slovenije https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-oskrba

Komentiraj