Ribnica

Občina Ribnica sprejela rebalans proračuna za leto 2011

7. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica
Glasovanje ob sprejemanju rebalansa proračuna
7. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Glasovanje ob sprejemanju rebalansa proračuna

Ribnica – Na sedmi redni seji občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 13.10.2011, so svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna, ki je posledica zmanjšanja financiranja iz državnega proračuna in nižjih prihodkov občine.

Celotni prejemki se bodo tako z dobrih enajst milijonov znižali na osem milijonov, 729.808 evrov, kar je za dobra dva milijona manj od načrtovanega oz. 21 odstotkov manj. Posledično se bodo znižali tudi izdatki. Ti so bili planirani v višini enajst milijonov 774.603 evre, po rebalansu pa naj bi znašali dobrih devet milijonov oz. 23,5 odstotkov manj. Proračunski primanjkljaj je v višini 277.334 evrov in se bo zagotavljal iz sredstev na računu z dne 31.12.2010. Najbolj so se znižali kapitalski prihodki občine, kar je posledica neugodne gospodarske klime na trgu nepremičnin. Ti prihodki bodo nižji za kar 87,5 odstotkov. Nižje bodo tudi donacije, predvsem za izgradnjo vrtca, občuten pa je tudi izpad transfernih prihodkov s strani države, ki se je znižal za dobrih 47 odstotkov. Znova je tukaj najbolj opazna zamrznitev gradnje novega vrtca. Tudi pri odhodkih bo občina najbolj varčevala pri investicijah, kar je posledica nižjih transfernih prihodkov. Poleg vrtca, letos ne bo investicij v projekt ‘Vodovod in kanalizacija Lipovšica’ ter ‘Nadomestne ceste Ortnek’. Projekt ‘Čistilna naprava Ortnek’ se izvaja, vendar so investicijski izdatki nižji od načrtovanih. Občina kljub rebalansu ne načrtuje dodatnega dolgoročnega zadolževanja do konca letošnjega leta, ravno tako ne načrtuje t.i. likvidnostnega zadolževanja. Na dan 30.9.2011 je bila Občina Ribnica zadolžena v višini 1.630.000 evrov oz. 175 evrov na prebivalca.

ZVOK

Župan Jože Levstek – Umaknjen je največji načrtovan projekt, vrtec
Župan Jože Levstek – Manjša bodo donatorska sredstva
Župan Jože Levstek – Znižali so se tudi kapitalski prihodki

Vir: radio1.si

Komentiraj