Ribnica

Občina Ribnica s strategijo za vzpostavitev pametne občine

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica – Občinski svet občine Ribnica je na zadnji seji sprejel strategijo vzpostavitve pametne občine, s katero želijo v prihodnje v čim večji meri razvijati digitalne rešitve za reševanje izzivov v občini. Med drugim načrtujejo z digitalnimi sistemi optimizirati porabo energije v občinskih in javnih stavbah ter optimizirati odvoz odpadkov.

V strategiji, ki sega do leta 2027, načrtujejo razvoj občinske digitalne identitete. Med drugim nameravajo zagotoviti mobilno in spletno aplikacijo, preko katere bo lahko uporabnik uporabljal storitve pametne občine, na primer naročal občinske storitve, pošiljal in prejemal uradne dokumente, vpogledoval v podatkovne baze občine in podobno.

Ker želi občina do leta 2030 optimizirati porabo električne energije in povečati dostopnost do obnovljivih virov energije, strategija predvideva uvedbo sistema za daljinsko spremljanje in upravljanje javne razsvetljave in ogrevanja. Do leta 2027 naj bi bilo vanj vključenih 80 odstotkov občinskih in drugih javnih stavb. Do leta 2027 nameravajo imeti v občini namesto trenutno ene pet polnilnih postaj za električna vozila, na občinske in druge javne stavbe pa namestiti vsaj tri sončne elektrarne.

Za učinkovito spremljanje ter zbiranje podatkov o okolju nameravajo namestiti 20 senzorjev za merjenje podnebnih parametrov v občini in 20 senzorjev za zajem parametrov pogojev na cestiščih. Do leta 2027 namerava na 80 odstotkov komunalnih zabojnikov na javnih mestih namestiti senzorski sistem, ki bo meril njihovo napolnjenost.

Načrtujejo tudi digitalno spremljanje in daljinsko upravljanje z voznim parkom komunale.

Komentiraj