Ribnica

Občina Ribnica podpisala pogodbo s Petrolom o gradnji ogrevanja na lesno biomaso

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

S podpisom pogodbe med občino Ribnica in konzorcijem družb Petrol je bila konzorciju podeljena koncesija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo, proizvodnjo toplote na lesno biomaso in druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje na območju ribniške občine. Družba Petrol bo v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji koncesijo upravljala 25 let. Poskusno obratovanje bo steklo v začetku prihodnje kurilne sezone, sporočajo iz Petrola.

Gradnja predvidenega sistema za daljinsko ogrevanje zajema kotlovnico na lesno biomaso, toplovodni sistem v dolžini približno tri kilometre in priklop objektov, ki se nahajajo v središču Ribnice, v severozahodnem in jugovzhodnem delu mesta. Sistem bo možno širiti, če bodo porabniki izrazili zanimanje za priključitev na daljinsko ogrevanje. Družba Petrol prispevka za priklop na distribucijsko omrežje toplotne energije ne bo zaračunavala.

V novi kotlovnici je kot osnovno gorivo predvidena lesna biomasa, deponija pa bo v njeni neposredni bližini. Poskusno obratovanje in s tem tudi zagotavljanje oskrbe s toploto bo steklo v začetku kurilne sezone 2010/2011, če bodo odjemalci v predvidenem roku podpisali pogodbo za priklop na distribucijsko omrežje. Končna toplotna moč odjema je ocenjena na 4.800 kW. Predvideni letni odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja pa naj bi znašal okrog 8.600 MWh na leto, za kar naj bi porabili okrog 16.000 nm3 lesnih sekancev.

Župan občine Ribnica Jože Levstek je ob podpisu pogodbe povedal, da je bil Petrol izbran na javnem razpisu in da verjame, da se bo korektno sodelovanje nadaljevalo tudi v bodoče. Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol, odgovoren za področje energetike, pa je dodal, da energetika predstavlja osrednje razvojno področje skupine Petrol: “S tem mislim na uvajanje novih energetskih dejavnosti s področja plinske, toplotne, električne energije ter alternativnih virov. Trajna sinergija med javnimi in zasebnimi naložbami na področju komunalne in energetske infrastrukture je izrednega pomena. Veseli smo, da bo z današnjim podpisom pogodbe o podelitvi koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe tudi občina Ribnica postala del široke, energetsko pozitivne družine Petrol.”

Vir: dolenjskilist.si, M.M. (Foto: spletna stran občine Ribnica)

Komentiraj