Ribnica

Občina Ribnica bo sofinancirala ravnanje z azbestnimi odpadki v Občini Ribnica

Ribnica – Z 18. aprilom 2020 je stopil v veljavo Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Ribnica, ki določa način in pogoje ter postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine s stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov na območju občine Ribnica.

Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem pravilniku so občani – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Ribnica in so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot.

Objekti morajo biti locirani  na območju občine Ribnica ter namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi privatni gospodarski rabi. Investitorji in izvajalci del morajo pri ravnanju z azbestnimi odpadki izvajati predpisane ukrepe s področja varstva okolja in varstva pri delu. Občina bo v začetku maja objavila javni razpis in prosilcem oz. upravičencem poravnala stroške oddaje odpadne azbestne kritine pooblaščenemu prevzemniku v višini 85 % stroškov odlaganja iz namenske proračunske postavke.

Komentiraj