Ribnica

Ob prazniku občine Ribnica podelili priznanja in nagrade za leto 2011

Praznik Občine Ribnica 2011

Praznik Občine Ribnica 2011

Ribnica – V petek, 21.10.2011 je v dvorani Športnega centra Ribnica potekala slavnostna prireditev ob prazniku občine Ribnica. V Ribnici od leta 1993 praznujejo občinski praznik 23.oktobra. Na ta dan je leta 1492 cesar Fridirih III. podelil patent za prosto prodajo suhe robe po cesarskih deželah.

Osrednja proslava je bila v petek, 21.10.2011 v dvorani Športnega centra v Ribnici. Daljši povzetek dosežkov v tem letu je povzel župan Jože Levstek, ki je dejal, da občina kljub splošni krizi uresničuje načrtovane projekte, čeprav nekatere z zamudo. Podelili so tudi nagrade in občinska priznanja.

Naziv častni občan se ni podelil. Preprosto zaradi tega, ker komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni prejela nobenega predloga za ta naziv. Tudi ponudba za druga priznanja je bila več kot skromna; prejeli so namreč le pet predlogov.

Urbanova nagrada je druga najvišja nagrada Občine Ribnica in se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

Letošnjo Urbanovo nagrado je podjetje Tanko d. o. o. prejelo za izjemne uspehe na področju gospodarskega življenja in dela. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989. Ustanovitelj in lastnik podjetja je Mirko Tanko iz Sušja. Podjetje ima 12 redno zaposlenih delavcev, poleg tega pa v času gradbene sezone nudi posel tudi ostalim domačim obrtnikom s področja gradbeništva. Podjetje deluje predvsem na območjih občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. V letih delovanja si je podjetje Tanko d.o.o. nabralo dovolj izkušenj in referenc s področja graditve objektov nizkih gradenj, tako da se na javnih razpisih enakovredno kosa z vsemi velikimi podjetji. Tudi v teh časih težkih gospodarskih razmer, ki so še posebej prizadele gradbeništvo, se je podjetje ohranilo in veliko sredstev vlaga v nabavo novih strojev, vozil in opreme, ter skrbi za varno zaposlitev. Posebej je potrebno tudi izpostaviti veliko družbeno odgovornost podjetja. Sponzorsko podpirajo kulturna, športna in ostala društva. V enaki meri sponzorirajo tudi večino prireditev v ribniški občini. Podjetje Tanko d.o.o. se je odpovedalo finančnemu delu nagrade in ga poklonilo Ribniškemu pihalnemu orkestru za nakup novih uniform.

Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

Gallusovo priznanje za leto 2011 je prejel Ribniški pihalni orkester in sicer za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo na področju instrumentalne glasbe. Nagrado so člani orkestra dobili za 85 letno uspešno delovanje in izjemno kakovostno delo na glasbenem področju. Začetki godbe v Ribnici segajo že v prva leta 20. stoletja, ko so imeli pri sokolskem telovadnem društvu trobentače, ki so spremljali društveni tamburaški zbor. Uraden začetek ribniške godbe pa označuje leto 1926, ko so pri takratnem sokolu nakupili instrumente in ustanovili godbo. Ribniški pihalni orkester je v teh letih sodeloval pri razvoju mnogih glasbenih talentov in s svojimi izvedbami navduševal poslušalce na neštetih prireditvah.  Nepogrešljivi so njihovi nastopi na proslavah, samostojni koncerti so izjemno kakovostni glasbeni dogodki. Svojo tradicijo razvija in nadgrajuje tudi danes in v občini ni večje prireditve na kateri ne bi Ribniški pihalni orkester uspešno sodeloval.

Drugo Gallusovo priznanje je prejela Andreja Hojč za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraževanja. Andreja Hojč je začela delati v Vrtcu po končani vzgojiteljski šoli leta 1973, štiri leta zatem pa je postala še njegova ravnateljica in to funkcijo opravljala do upokojitve. Število otrok v vrtcu se je nenehno spreminjalo in gospa Hojč je uspešno izvedla vse potrebne prilagoditve. Znala je povezati vrtec z okoljem in prikazati potrebe pri vzgoji in varstvu otrok. Mnogokrat je zagotovila dodatna materialna sredstva za delovanje. Vedno je bila med prvimi, ki so iskali boljše pedagoške rešitve, skrbela je za redno izobraževanje zaposlenih. Po kakovosti vzgojnega dela je bil Vrtec Ribnica vedno med najboljšimi, kar je bila nedvomno zasluga Andreje Hojč, saj je znala s primernim pristopom navdušiti vzgojiteljice, da so delale z veliko zavzetostjo in predanostjo.

Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne-izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področji življenja in dela.

Jože Zidar je eden izmed najaktivnejših članov Športnega društva EXTREM, ki že deset let uspešno razvija športno panogo malega nogometa, futsala. Vzgojili so že številne mlade nogometaše, v enaki meri uspešno razvijajo strokovni kader. Društvo je član Medobčinske nogometne zveze Ljubljana, člani društva pa tekmujejo v različnih selekcijah in turnirjih. Z rastjo društva so povezane tudi vse večje organizacijske zahteve pri vodenju društva, kar uspešno obvladuje na mestu tajnika društva gospod Jože Zidar. ŠD EXTREM je v letošnjem letu doseglo izjemne uspehe. Člani selekcije U-15 so postali državni prvaki,  člani selekcije U-21 pa drugi v državi. Brez odlično organiziranega delovanja kluba ne bi bilo takih uspehov, za kar ima prav gotovo Jože Zidar največje zasluge.

Francka Turk je diplomirala na Višji pedagoški šoli, smer socialna pedagogika za otroke s posebnimi potrebami in smer logopedija. Po upokojitvi se je posvetila delu v župnijski Karitas  in bila v  Dolenji vasi  njena gonilna sila, vse od ustanovitve pred 20 leti.  Gospa Francka Turk skrbi, da uresničujejo letni program župnijske Karitas Dolenja vas: odkrivanje stisk, vzrokov zanje, iskanje ustreznih rešitev, nudenje pomoči posameznikom, družinam, starim, bolnim, invalidom, materam samohranilkam. Pri tem skrbi za varovanje zasebnosti, dostojanstva, upošteva individualnost posameznika, njegovo kulturo in vrednote. Delo pri Karitas je pestro in zahtevno ter je v celoti prostovoljno, brezplačno. Francka Turk je v dvajsetletnem delovanju darovala nešteto ur za ljudi v stiski.

Na prireditvi, ki jo lahko z vidika dramaturgije in kvalitete izvedbe uvrstimo v sam vrh tovrstnih dogodkov pri nas, so nastopili: solist Simon Kozina, učenci OŠ Dr. Franceta Prešerna Ribnica, ki so uprizorili pogovor ribniških ‘kapišonov’, vzgojiteljice Vrtca Ribnica, Trio tolkal MP3, vokalna skupina Vocabella s spremljevalno glasbeno skupino, ki se je s koncertnim delom programa še posebej izkazala. Program je vodila Nadja Zobec, osrednji govorni del pa je pripadel županu Občine Ribnica, Jožetu Levstku. Leto 2011 je v Ribnici namenjeno obeleževanju spomina na Janka Trošta, tako da smo njegova dela spoznavali tudi skozi vmesne napovedi točk, še posebej pri nastopu učencev ribniške osnovne šole, prezrt ni bil niti velikan slovenske kulture, Tone Pavček, ki je umrl na dan prireditve.

VIDEO

Praznik Občine Ribnica 2011

Praznik Občine Ribnica 2011

Vir: radiokrka.com in radio1.si

Komentiraj