Ribnica

Nekdanji dom JLA bodo letos porušili

Nekdanji ribniški Dom JLA in pozneje IDEAL trgovski center
Nekdanji ribniški Dom JLA in pozneje IDEAL trgovski center

Ribnica – Po številnih ugibanjih, kakšno vsebino dodeliti dotrajani, oropani in uničeni stavbi nekdanjega središča Ideal oziroma doma JLA, ki ga je ministrstvo za obrambo leta 2012 brezplačno preneslo na Občino Ribnica, je naposled znano, da naj bi ob koncu leta tam zabrneli gradbeni stroji.

Z zanesljivostjo je namreč mogoče trditi, da bo po izdelanemu projektu betonsko stavbo porušili in na njenih temeljih zgradili novi večnamenski nizkoenergijski in funkcionalen dom.

»Pod streho sedanjega objekta je okoli tri tisoč kvadratnih metrov uporabnih površin, ki bi jih bilo smiselno še naprej vzdrževati le, če bi bil prenos narejen v letih, ko je to uspelo občinama Novo mesto in Pivka, kjer stojita skoraj enaki zapuščini nekdanje armade. V Ribnici je bila ta priložnost žal zamujena, po odhodu zadnjega najemnika pred mislim, da več kot 15 leti, je ta postal velik grdi raček, lahko bi rekel vsem nam v posmeh,« je razloge za poseg v več kot 45 let star temelj odstrl ribniški župan.

Namembnost objekta oziroma razpored prostorov v njem bo v marsičem spominjal na prvotnega – s stezo za bovling in kegljiščem ter servisnimi prostori v kleti, v pritličju pa bo imel restavracijo, recepcijo, dvorano s 350 sedišči in sobe z ležišči, ki bodo tudi v nadstropju, vseh skupaj okoli 50.

Finančna konstrukcija največje naložbe v prvemu mandatu župana Pogorelca še ni znana, je pa nakazana. Nagibajo se k zasebno-javnemu partnerstvu, ki bi bilo za morebitne sovlagatelje vabljivo predvsem zaradi bližine športnih objektov (dvorana, bazen, nastajajoče večnamensko zunanje igrišče, blizu je tudi nogometni stadion). Del denarja za prostore v izmeri od okoli dva tisoč kvadratnih metrov naj bi pridobili tudi na razpisih ministrstev za gospodarstvo, infrastrukturo in kulturo.

»Smo pred velikim izzivom, a mu bomo kos. Raznovrstna družbena in kulturna ter etnografska dejavnost v občini preprosto hrepeni po takšnih prostorih ob dejstvu, da je Ribnica kljub gospodarski trdnosti, z nočitvenimi zmogljivostmi povsem podhranjena,« poudarja Pogorelc.

Časovna dinamika gradbenih del je že določena tudi z zagotovitvijo denarja v občinskemu proračunu za rušenje in pridobitvijo gradbenega dovoljenja ob koncu leta. Gradnje nove stavbe bi se lotili prihodnje leto, dokončali pa leta 2022. Strošek ocenjujejo na od 2,5 do 3 milijone evrov, pri čemer je treba dodati, da je v občinskem proračunu za leto 2021 za to namenjeno okoli 800.000 evrov.

Ob rasti novih v občini skrbijo tudi za podobo starejših stavb. Nekatere bodo s spodbudami obnavljali, so pa tudi take, kot denimo nekdanja trgovina ob cesti v Dolenji vasi, ki so jo odkupili – temu bodo sledile tudi druge – od več solastnikov, živečih tudi v tujini. Po izdelavi elaborata so ta neestetski objekt pred dnevi porušili. Na celotnem zemljišču bo moč graditi stanovanjske hiše ali poslovni objekt. »Zagotovo je to primer dobre prakse, ki nas bo zavezal, da bomo v prihodnosti pripravili in sprejeli odlok o urejanju naselji, s tem pa naredili red in omogočili večjo ponudbo stavbnih zemljišč in ohranitev vasi, naselij in trga,« ne dvomi Pogorelc.

Članek je bil objavljen v 20. številki Dolenjskega lista z dne 14. maj.
M. Glavonjić

Komentiraj