Ribnica

Nekaterim Romom se ne da izobraževati

Ljudska univerza Kočevje bo morala v Ribnici in Kočevju odpovedati izvedbo programa Socializacija in integracija Romov. Ker je program del ukrepa aktivne politike zaposlovanja, bodo tiste, ki so kršili pogodbo, najprej izbrisali iz evidence brezposelnih, nato pa še s seznama prejemnikov denarne socialne pomoči.

romsko_naseljeKočevske Rome, ki jih vse manj zanima formalno izobraževanje, očitno več ne mika niti denar. Čeprav bi za udeležbo v programu socializacije in integracije odraslih dobili plačilo, so se od 20. povabljenih posameznikov odzvali le trije. Ker program sodi v enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja, se bodo morali tisti, ki so kršili pogodbo, soočiti z resnimi posledicami. Najprej jih bodo izbrisali iz evidence brezposelnih oseb na kočevskem Uradu za delo, posledično pa tudi iz evidence prejemnikov denarne socialne pomoči.

Programa letos ne bo niti v Ribnici, saj tam za vključitev nimajo zadostnega števila primernih oseb. Se pa novih znanj nepričakovano veseli 14 grosupeljskih Romov, ki bodo s kočevsko Ljudsko univerzo začeli sodelovati že 19. aprila. Vsebine niso zacementirane, saj se bodo z njimi prilagajali potrebam in željam udeležencev, pravi direktorica Ljudske univerze Kočevje Lili Štefanič. V sto pet urnem programu so tako za ženske predvideli teme o zdravi prehrani in zdravem življenju sploh, moški pa bodo v tem času urejali domače vrtove in se seznanjali z varno vožnjo.

ZVOK
Lili Štefanič o razlogih
Lili Štefanič o programu

Komentiraj