Ribnica

Najpodjetniška ideja 2010/2011: Spletna trgovina Ribničan pomaga pri pogozdovanju

Najpodjetniška ideja 2010/2011

Najpodjetniška ideja 2010/2011

Ribnica – Desetino prihodkov, ki jih bo spletna trgovina Ribničan od začetka leta ustvarila s prodajo suhe robe in lesenih izdelkov, bo donirala Zavodu za gozdove Slovenije . Ta bo denar porabil za nakup sadik lipe, divje češnje in javorja, ki jih bodo posadili na obrobju kočevskih gozdov.

Delež prihodkov, ki jih bomo donirali, po naših izračunih presega vrednost surovega in neobdelanega lesa za izdelavo izdelkov, ki jih prodajamo v naši spletni trgovini,” pravi Matej Košir iz podjetja Rimarket , ki upravlja spletno trgovino Ribničan. Predstavili smo jo med lanskimi najpodjetniškimi idejami v članku Letos širitev na trge Evropske unije.

Za donacijo so se po Koširjevih besedah odločili zato, da gozdov ne bi le krčili, temveč bi les, iz katerega so narejeni izdelki v njihovi spletni trgovini, vrnili v gozdove. Tako naši kupci z nakupom lesenih izdelkov delujejo tudi ekološko, dodaja Košir.

Zavod za gozdove Slovenije bo v začetku aprila in v začetku novembra pripravil finančni načrt in v njem navedel, koliko denarja bo namenil za nakup novih sadik in gojenje dreves.

Marca bo Rimarket sporočil Zavodu za gozdove Slovenije, koliko denarja bo primaknil od januarskih in februarskih prihodkov od prodaje. To bo storil tudi oktobra, ko bo doniral več – desetino prihodkov od prodaje v sedmih mesecih, in sicer od marca do vključno septembra.

Donirali bodo tudi v prihodnje, saj je trajna skrb za naravo poslanstvo podjetja Rimarket. Ta je lani s spletno trgovino Ribničan ustvaril dobrih 37 tisoč evrov prihodkov od prodaje, letos pa jih načrtujejo 80 tisoč.

Vir: finance.si, Petra Skubic

Komentiraj