Ribnica

Nagradni kviz “OSTANI DOMA 2”: POZNAŠ SPOMENIKE V NAŠI OBČINI?

Spomeniki nam govorijo o pomenu osebe ali dogodka, o interesih in prizadevanjih ljudi, ki so ga postavili, in tako posredno ohranjajo spomin tudi nanje. Pa tudi o tedanji javnosti, o družbi v kateri so nastali in ki so jo nagovarjali. Nosijo sporočilo, nauk in poziv družbi; so družbeno-zgodovinski dokument. So pa tudi likovna dela, v katerih lahko razbiramo oblike, motive, sloge. Bolj poredko lahko razberemo umetniški vzgib in hotenje njihovih avtorjev, saj se ob spomeniških nalogah, ki so jih narekovali naročniki, slednja velikokrat nista mogla razviti ali uveljaviti. Čeprav spomeniki terjajo samoumevno skrb, spoštovanje in ohranjanje,so prepuščeni spremenljivosti družbenih razmer. Njihova usoda se ne le ponavlja, ampak tudi obnavlja: postavijo jih, prestavijo, spremenijo, odstranijo, porušijo, zanemarijo, jih spravijo v muzeje, obnovijo, znova odkrijejo in postavijo na ogled…

Tudi v naši občini imamo številne spomenike, ki so nemi pričevalci nekega časa. Številne izmed njih so napravili poznani in ugledni umetniki.

Sprehodimo se skupaj s fotografijami skozi Ribnico in ugotovim kje stojijo, kaj ponazarjajo, od vas pa pričakujem, da mi sporočite ime in priimek avtorja, umetnika, ki je izdelal spomenik. Želim vam veliko raziskovanja in uspeha pri tokratnem kvizu.

1. Spomenik Partizanska družina, izdelan in postavljen leta 1959, stoji pred vhodom v Ribniški grad.

Spomenik Ribniška partizanska družina, 1959, pred vhodom v ribniški grad

2. Spomenik Preplah, bronasta skulptura bežeče matere z otrokom, ki se ozira nazaj. Odkrit je bil leta 1961, izdelan pa je bil leta 1947, stoji na urejeni zelenici pred Upravno enoto v Ribnici.

Spomenik Preplah, 1947,pred Upravno enoto v Ribnici

3. Spomenik Dr. Janez Oražem, izdelan in postavljen leta 1989, stoji pred zdravstevnim domom v Ribnici, ki se tudi imenuje po njemu.

Dr. Janez Oražem, 1989, pred zdravstevnim domom Ribnica

4. Spomenik Vstaje in revolucije, litoželezna skulptura, ki stoji na betonskem podstavku, prikazuje Ribničane z značilnimi siti, ki se s puškami odpravljajo v boj proti okupatorju. Izdelan in postavljen leta 1982, stoji na ploščadi pred blagovnico Mercator.

Spomenik vstaje in revolucije, 1982, pred blagovnico Mercator

5. Spomenik Petelin, izdelan in postavljen leta 2008, stoji pred Kersničevo kovačnico v Hrovači.

Spomenik Petelin, 2008, pred Kersničevo kovačnico v Hrovači

Obilo uspeha in zabave pri iskanju pravih odgovorov in ostanimo zdravi.

PRAVILA
Vse pravilne odgovore, šteje vseh pet odgovorov pošljite skupaj z vašimi podatki na elektronski naslov peter.lesar1@gmail.com do torka 31.3.2020.

Med vsemi pravilnimi odgovori bom izžrebal 5 nagrajencev, ki bodo prejeli lepo knjižno nagrado. Nagrada bo brezplačno poslana na vaš naslov.

Organizator nagradnih vprašanj in knjižnih nagrad je Peter Lesar.
Peter Lesar, zbiratelj pisnega gradiva Ribniške doline (razglednice, dopisnice, pisma, knjige, razno) Kot pri Ribnici 36, 1310 Ribnica, gsm: 030 996 225, e-mail naslov: peter.lesar1@gmail.com

Komentiraj