Ribnica

Nagradna igra v povezavi s predstavitvijo zbirke razglednic »POZDRAV IZ DEŽELE SUHE ROBE«

Ribniški konjiček - nagradna igra
Ribniški konjiček - nagradna igra

Nagradna igra v povezavi s predstavitvijo zbirke razglednic »POZDRAV IZ DEŽELE SUHE ROBE« (26.2.2014, ob 18.00 uri RC Ribnica). Vabljeni k sodelovanju…izžrebance čakajo lepe knjižne nagrade.

Tri nagradna vprašanja za vse ljubitelje Ribniške doline, njene zgodovine, zbiratelje Ribniške dediščine, za vse ljudi dobre volje… Razglednice z krajevnimi motivi so kot ilustracije h kulturni zgodovini neke pokrajine, saj so naselja tiste človeške stvaritve, ki njeno podobo najbolj in najtrajneje spreminjajo. To velja zlasti za urbana naselja, ki najbolj pogosto dajejo motive za razglednice. Razglednice nas popeljejo v čas, ki je zelo različen od današnjega. Drugačen je bil način življenja, drugačne so bile navade, drugi vladajoči jeziki, drugačna so bila mesta in kraji. Včasih, ko gledamo te razglednice nam je žal, da smo toliko lepega uničili, na nekatere nove dosežke in napredek pa smo vseeno ponosni.

NAGRADNA IGRA – VPRAŠANJA

1. vprašanje se glasi: Katera vas je na razglednici?

Na spodnji razglednici, fotografa Vinka Bavca iz Rajheburga, današnje Brestanice, je prikazana ena izmed vasi v občini Ribnica.

Vas iz Ribniške doline

Vas iz Ribniške doline – katera je?

2. vprašanje se glasi: Kateri slikar je ustvaril ovitek na spodnjem pismu oz. spominskem ovitku za I. Ribniški festival?

Spominski ovitek za I. Ribniški festival

Spominski ovitek za I. Ribniški festival

Šestdeseta v Ribnici –  … Leto 1961 je v ribniško novejšo zgodovino zapisano s posebnimi črkami. Takrat se je v Ribnici zgodilo mnogo pomembnih stvari. Tako so na primer obnovili porušen ribniški grad v katerem je bil odprt Etnografski muzej s prvo zbirko suhe robe in lončarstva, to je tudi leto I. Ribniškega festivala, ki se kot rdeča nit vleče skozi 60. leta. V Rešetu, ki je v tem letu izšel trikrat kot poskusna izdaja, je članek ki o festivalu pravi takole: » Ta festival, začet ob 20. obletnici revolucije in njej posvečen naj postane tradicionalen. To naj bo vsakoletno merilo razvitka in napredka v občini. Že sedanji kakor tudi vsi bodoči ribniški festivali ne bodo povsem taki, kot so navadno drugi festivali. Imeli bodo čisto poseben značaj. Izpolnjeni bodo z vsebino, ki je lastna ribniškemu malemu in šegavemu, prebrisanemu in duševno bogatemu človeku, ki je dal naši slovenski kulturi precejšen delež in prispevek. Vse prireditve I. ribniškega festivala naj se razplamte v kulminacijo proslavljanja 20. obletnice naše revolucije…«…

Ob tej priložnosti je bil izdan priložnostni (poštni) žig (PŽ) na dan 10.9.1961 z imenom I. RIBNIŠKI FESTIVAL – RIBNICA NA DOLENJSKEM, ter z ribniškim grbom ribe. Spominski ovitek z ilustracijo ima oznako izdajatelja Filatelistično društvo PTT Slovenija – Ljubljana z njegovo zaporedno številko ovitka 30. Ilustracija prikazuje Ribničana, krošnjarja, suhorobarja in je delo znanega slikarja, risarja, grafika, ki je živel in deloval v Ribniški dolini. Pred kratkim je galerija Miklova hiša dobila v dar (donacijo) del njegovih del, ki se nanašajo na ustvarjanje v naši dolini. V članku o Prešernu katerega kulturni praznik smo praznovali v tem mesecu, je bila objavljena razglednica s podobo Prešerna, katerega je upodobil isti slikar.

3. vprašanje se glasi: Katerega leta je bila izdana poštna znamka »Ribniški konjiček«?

V letošnjem letu 2014  obeležujemo 20 – letnico izida poštne znamke »Ribniški konjiček«. Med mojstrovine slovenskih lončarjev sodi tudi izdelovanje lončenih otroških igrač in raznih piščali. Najbolj se je to izdelovanje razvilo med ribniškimi lončarji na Dolenjskem, kjer se je ohranilo vse do danes. Ribniški lončarji izdelujejo najrazličnejše živali in figure iz gline. Mnoge med njimi so opremljene s piščaljo. Osrednja figura lončenih ribniških piščali je konjiček, ki ima piščal oblikovano na mestu konjevega repa, zato se je zanj oprijelo tudi ime »ribniški konjiček, ki v riti piska«. Oblikovanje teh konjičkov se razlikuje po velikosti in tudi po loščih, s katerimi lončarji pobarvajo njegov trup. Nadalje poznamo tudi dve temeljni podobi, in sicer tisto z jahačem in ono brez. Ribniški konjiček, ki piska je značilno slovensko otroško zvočilo in igrača hkrati, zato se z lepimi primerki te naše ljudske umetnosti in rokodelstva ponašajo tudi nekateri tuji muzeji otroških igrač.

Podatki o znamki Slovenija – Evropa v malem – RIBNIŠKI KONJIČEK

Ribniški konjiček, znamka

Ribniški konjiček, znamka

Motiv: Ribniški konjiček
Nominalna vrednost: 12.00 SIT
Oblikovanje: Miljenko Licul
Tisk: DELO Tiskarna d.d.
Tehnika: 3-barvni ofset
Pola: 50
Papir: muflep 90g, gumiran
Velikost: 25,60 x 34,50
Zobci: 14*133/4
Zobčanje: grebenasto
Izdajatelj: Ministrstvo za promet in zveze, PTT podjetje Slovenije
Prenehanje veljavnosti v poštnem prometu: 31.12.1997

NAGRADE

Vse tri pravilne odgovore pošljite skupaj z vašimi podatki na dopisnici na naslov:
Peter Lesar, Kot pri Ribnici 36, 1310 Ribnica ali na elektronski naslov peter.lesar1@gmail.com  do torka 25.1.2014

Med vsemi pravilnimi odgovori na dopisnicah in po e-mailu bomo nato v sredo 26.2.2014, ob 18.00 uri na predstavitvi razglednic v Rokodelskem centru Ribnica izžrebali 3 KNJIŽNE NAGRADE:
1. nagrada VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON v osmih knjigah, Državna založba Slovenije,
2. nagrada SLOVENSKI ETNOLOŠKI LEKSIKON, Založba Mladinska knjiga,
3. nagrada DVA POZREŠNA ITALIJANA – kuharska knjiga, Založba Narava.

Organizator nagradnih vprašanj in knjižnih nagrad je Peter Lesar. Vsi lepo povabljeni k sodelovanju in predstaviti zbirke razglednic »Pozdrav iz dežele suhe robe« v sredo 26.2.2014 ob 18.00 uri v Rokodelski center Ribnica.

Peter Lesar, zbiratelj pisnega gradiva Ribniške doline (razglednice, dopisnice, pisma, knjige, razno) Kot pri Ribnici 36, 1310 Ribnica, gsm: 030 996 225, e-mail naslov: peter.lesar1@gmail.com

Komentiraj