Ribnica

Na Velikih Poljanah imajo težavo z vodooskrbo

Jože Pirnat
Jože Pirnat

Velike Poljane – Nekatere višje ležeče vasi na območju krajevne skupnosti Velike Poljane, ki je sicer glede na velikost najbolj razvito kmetijsko območje v občini, predvsem po številu glav živine, še vedno nimajo pitne vode. Tam, kjer jo imajo, je oskrba včasih otežena.

Že nekaj let se za priključitev na vodovodni sitem prizadeva tudi Jože Pirnat, ki ima hišo lučaj od pokopališča Sveti Tomaž na Velikih Poljanah. Hišo je leta 1952 zgradil njegov oče in je bila prva na tem mestu, kasneje so naprej od njega sezidali nove hiše, ki so prav tako brez vode. Pirnat, ki živi s soprogo, je do obnove pokopališča, leta 2011, vodo vsa leta večkrat zajemal v starejšem vodohranu, največ pa jo je prinašal iz Ortneka. Po obnovi pokopališča je od vodohrana do konca asfalta, petdeset metrov od njegove hiše, postavljena cev za kasnejšo priključitev vse uporabnikov na tem območju, vzdolž ceste.

Pirnat pravi, da so mu na občini svoj čas dejali, da bi bil strošek napeljave vode od konca asfalta do hiše velik, kar se mu zdi nekorektno s strani občine. »Predlagali so, da sam plačam ta priključek, a to seveda ne pride v poštev.«

Da vse ne drži, tako kot navaja Jože, so nam razložili na Občini Ribnica. Obstoječe zajetje, vodohran, na pokopališču je pred 15 leti v upravljanje prevzel Hydrovod in ga pri vasi Dule povezal na glavni transportni vod. V vodohranu je vode dovolj za vse uporabnike, tudi po obnovi pokopališča, a je težava v tem, da zaradi nižje lege, v primerjavi s Pirnatovo in hišami za njegovo, ne zagotavlja uporabni pritisk za odjemalce. Da bi zagotovili optimalne pogoje uporabe, bi morali vodohran dvigniti višje, pod Grmado. Za to je bilo pred leti izdano gradbeno dovoljenje, a denarja v občinski blagajni, da bi projekt zaživel ni bilo. »Kaj mene to briga,« se nekoliko razjezi Jože in se sklicuje na ustavno pravico, da mora biti vsakemu občanu zagotovljena pravica do pitne vode. Tega mu ne more res nihče oporekati.

Vir: e-utrip.si, I. L.

Komentiraj