Ribnica

Na spletni strani Občine Ribnica lahko oddate svoje pobude in predloge

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica – Občina Ribnica je na svoji spletni strani objavila možnost,  da lahko poškodbe javne infrastrukture, javne razsvetljave, nasmetenih območij…prijavite kar preko spletne aplikacije, ki je dosegljiva na https://ribnica.e-obcina.si/ePrijave.

Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc

Ker si želimo vključiti tudi vas spoštovani občanke in občani, smo na našo spletno stran dodali pobude in predloge, kjer boste lahko predlagali razne predloge ali nam sporočili poškodovano infrastrukturo. Zavedamo se, da je tega ogromno, saj se je v preteklosti namenilo premalo pozornosti. Vendar sem prepričan, da bomo s trdim delom postopoma na zeleni veji. V leto 2020 bomo pričeli z obrezovanjem dreves, urejanjem ekoloških otokov, kateri bodo v pristni ribniški izvedbi, zamenjali bomo dobršen del javne razsvetljave-v LED izvedbi, preplastil bomo kar nekaj asfaltnih površin, na Prijateljevem trgu bomo zgradili novo otroško igrišče, pri vrtcu izgradili pločnik, skratka delamo v smeri, da boste ponosni da ste občani Ribnice.

1 komentar

 • Občina Ribnica
  Občinski svet
  Župan g. Samo Pogorelc
  Podžupan g. Aleš Mihelič

  PREDLOG ZA OBELEŽITEV 470. OBLETNICE ROJSTVA RIBNIŠKEGA SKLADATELJA JAKOBA PETELINA- JAKOB GALLUS CARNIOLUS
  Letos bo 18. julija minilo 470 let od rojstva Jakoba Petelina Gallusa v Ribnici. Že v tedanjem času je skladatelj »madrigalov in motetov« užival v Evropi velik ugled in njegov vpliv je bil velik že za njegovega življenja in tudi po njegovi smrti. Ribničani in Slovenci smo lahko ponosni nanj in njegovo delo. Pogosto se v Sloveniji in v Ribnici niti ne zavedamo, kako velik in poznan je bil in je ribniški skladatelj Jakob Petelin. Pred desetletji sem bil poslovno v Belgiji oz. v Bruslju. Slovence nas je zanimalo, kako Belgijci poznajo državo Slovenijo. Žal je bila tedaj naša država , RS, večini našim belgijskim gostiteljem neznana. Da bi jo prepoznali, sem našteval “prepoznavna imena” Portorož, Bled, Planica, Cankar, Prešeren, Trubar, Križaj itd. Nobeden tedaj prisotnih belgijskih poslovnih partnerjev ni prepoznal teh imen. Ko sem pa navedel Gallusa, so to ime poznali vsi, a niso vedeli, od kje izhaja.
  Menim in predlagam, da Občina Ribnica letos zopet počasti 470. Obletnico rojstva velikega glasbenika in tako poveča poznavanje našega rojaka, naše države in seveda rojstnega kraja umetnika, to je Ribnice. To bi se izvedlo v okviru praznika Občine Ribnice, na jesen v oktobru. V ta namen naj Občina poskrbi, da se v ta namen imenuje projektna skupina za pripravo in izvedbo revije pevskih zborov z imenom »Jakob Gallus«, in sicer iz Slovenije in iz slovenskih zamejskih dežel, saj naj bi bil to slovenski kulturni prostor. Menim, da imamo v Ribnici in v tujini odlične glasbenike, ki bi pri tem sodelovali, kot je to mednarodno uveljavljena skladateljica Nina Šenk Kosem, Aljaž Vesel, ki živi v Švici, i.p. in seveda javna ribniška Glasbena šola.
  Vsekakor je 470. obletnica rojstva ribniškega velikega glasbenika priložnost oz. izziv da Občina Ribnica izkaže svojo skrb za kulturo in spoštovanje velikih del Slovencev, na katere smo ponosni in krepijo domoljubje.
  Franc Mihič

Komentiraj