Ribnica

Na ravnateljskem mestu Vrtca Ribnica bi občinski svetniki najraje videli Andraža Casermana

Andraž Caserman, kandidat za ravnatelja Vrtca Ribnica
Andraž Caserman, kandidat za ravnatelja Vrtca Ribnica

Ribnica – Občinski svetniki občine Ribnica so včeraj nadaljevali s 3. izredno sejo Občinskega sveta, na kateri so podali mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ribnica. Svet zavoda Vrtec Ribnica je namreč zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatih ustanovitelja, Občino Ribnica.
Na podlagi zaprosila je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ribnica med tremi prijavljenimi kandidati za vodenje vrtca (Darja Šilc, Meta Turk, Andraž Caserman), najbolje ocenila Darjo Šilc in Andraža Casermana. Za odtenek boljši se jim je zdel Andraž Caserman, ki je dobil 3 glasove podpore, Darja Šilc pa 2 glasova.

Na četrtkovi seji so nato svetniki po predstavitvi mnenja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločili, da težko podajo mnenje k predlogu komisije, če kandidatov ne poznajo oz. ne poznajo njihovih programov. Mnenje nekaterih je bilo, da sklep komisije ne zadošča.

Župan je tako sejo prekinil in znova so se sestali včeraj. Na nadaljevanje prekinjene izredne seje so povabili Darjo Šilc in Andraža Casermana. Na predstavitvah smo morali mediji »zaradi varstva osebnih podatkov,« je dejal župan Jože Levstek, sejo zapustiti, vrnili smo se lahko šele po predstavitvah. Po nenavadni odločitvi župana, ki o tem novinarjev prej ni obvestil, so svetniki z večino, s trinajstimi glasovi za, za ravnatelja Vrtca Ribnica podprli Andraža Casermana.

Nenavadno pri vsem te tudi je, da se je morala zaradi prošnje sveta staršev in zaposlenih Vrtca Ribnica najprej sestati Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ribnica, nato svetniki na dveh izrednih sejah, na koncu pa je njihovo mnenje neobvezujoče, kljub temu, da je občina ustanovitelj in lastnik vrtca.
Domen Češarek o odločitvi svetnikov

1 komentar

  • Kje so pa podatki o avtorju tega članka? Občina Ribnica ima zaposlenega PR-ovca, lahko je to njegovo delo – pač ne moremo vedeti, če ni navedenega avtorja!

Komentiraj