Ribnica

Na Komunalni Ribnica ugotavljajo napredek v ločevanju odpadkov

Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica
Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica

Na Komunalni Ribnica ugotavljajo, da je bil na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok v letu 2015 na področju ločevanja odpadkov sicer narejen velik korak naprej, a še zdaleč ni primerljiv z bolj osveščenimi državami, predvsem severne in zahodne Evrope.

Kot je poudaril Bojan Trdan, direktor podjetja Komunala, v ožjem središču Ribnice najbolj bode v oči odlagališče v Hrovači, nasproti trgovskega centra, kjer zaposleni Komunale skoraj dnevno čistijo »ekološki otok«, na katerega občani ali kod drug odlagajo številne smeti oziroma odpadke, ki tja ne sodijo.

Otok je na zelo dostopnem mestu, na njem pa je precej materiala, ki ga ne proizvedejo gospodinjstva, ampak podjetja. Ta, ni nujno, da so iz Ribnice, namesto v svoje zabojnike, če jih imajo, smeti raje odpeljejo na omenjeni otok. Še vedno bolje kot v gozd, ampak zakaj ne v zbirni center Komunale Ribnica v Goričo vas, se sprašuje Trdan. »Ta in ostali ekološki otoki so namenjeni zgolj fizičnim osebam in občanom, na njih pa se zbirata steklo in papir in nič drugega, » poudarja Trdan.

S prvim januarjem bo Komunala Ribnica mešane komunalne odpadke vozila v Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana, kar bo dražje. Do zdaj so plačevali le odlaganje odpadkov, po novem pa bodo morali plačevati obdelavo in odlaganje. V izogib višji ceni, ki bo posledično prizadela občane, je nujno potrebno vestneje ločevati odpadke, in s tem zmanjšati količino slednjih, ki se bo vozila na obdelavo.

Prebivalci blokovskih naselij pa praviloma plačujejo več, kar je posledica velikosti zabojnika. Ob manjši količini odpadkov (boljšem ločevanju) pa bodo tudi oni plačevali manj, pravijo na komunali.

Z novembrom se je cena odvoza mešanih komunalnih odpadkov za gospodinjstva v povprečju znižala, in se obračunava glede na velikost zabojnika in pogostost odvoza. Hkrati s to spremembo načina obračuna za odvoz odpadkov je bila uvedena še eno novost, in sicer odvoz odpadkov po novem plačujejo tudi lastniki praznih hiš in vikendov, in sicer 1/3 cene povprečnega gospodinjstva, to pa zaradi tega, ker občasno (sploh vikendi) povzročajo odpadke.

Težava z ločevanjem je tudi v blokovskih naseljih, še posebej na Knafljem trgu. Tudi tukaj, dodaja Trdan, ni nujno, da slabo ločujejo stanovalci, ampak lahko v njihove zabojnike smeti nosijo tudi od drugod. Ko so bile v uporabi vreče za embalažo, so jih nekateri namreč odlagali na otoke in puščali ob cestah, ko se jim je zazdelo, ne glede na termin odvoza, za kar so zabojniki veliko boljša rešitev. Vestni uporabniki predlagajo, da bi bile na njih nameščene ključavnice.

Bojan Trdan o cenah

Vir: radiokrka.com

Komentiraj