Ribnica

Minister Počivalšek in župan Pogorelc v Ribnici odprla obrtno cono Ugar

Župan Samo Pogorelc in minister Zdravko Počivalšek: v obrtni coni je trenutno 26 poslovnih subjektov.

Ribnica – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in župan Ribnice Samo Pogorelc sta v sredo, 28. aprila 2021 v Ribnici odprla obrtno cono Ugar, s katero želi občina zagotoviti boljše pogoje za delovanje tamkajšnjih podjetij in odprtje novih. Počivalšek je ob tem izrazil prepričanje, da odprtje cone pomeni novo uspešno poslovno zgodbo.

Minister Zdravko Počivalšek o pomenu danes odprte poslovne cone Ugar; Ribnica

Celotna naložba je stala nekaj manj kot dva milijona evrov, od česar so po Pogorelčevih besedah dobili nekaj več kot 1,2 milijona evrov evropskih sredstev, nekaj več kot 400.000 evrov je prispevala država, razliko v višini nekaj več kot 330.000 evrov pa je zagotovila občina.

Z omenjenimi sredstvi so obrtno cono, ki je nastala na območju nekdanje vojašnice, komunalno opremili v neto površini sedmih hektarjev. Obnovili so vso prometno in komunalno infrastrukturo, zgradili fekalno in meteorno kanalizacijo, hodnik za pešce, uredili javno razsvetljavo ter površine za mirujoči promet.

S tem so zagotovili vse potrebne pogoje za delovanje 26 podjetij, kolikor jih je trenutno v obrtni coni, ter za nastanek novih. “Z uresničitvijo projekta bo delovanje podjetnikov in lastnikov zemljišč v obrtni coni Ugar ponudilo nadaljnje poslovne priložnosti in izzive,” je ob tem dejal Pogorelc.

V slednje je prepričan tudi Počivalšek, ki je opozoril, da občina Ribnica že zdaj na področju gospodarstva “beleži lepe številke, ene boljših v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami“. Še posebej ga veseli, da je obrtna cona zrasla na območju nekdanje vojašnice, ki “je bilo na nek način degradirano območje“. “S tem ste dali priložnost za nov poslovni zagon marsikateremu podjetniku, ustvarjena bodo nova delovna mesta, kar je korak v smeri, da bo čim več mladih dobilo možnost delati v domačem kraju,” je dejal.

Kot prebivalec ene od obmejnih občin Počivalšek, kot je dejal, zelo dobro ve, kaj so to migracije in odliv kadrov ter kakšne posledice to pusti. “Tudi zato je naloga vlade, da omogoča pogoje za vzpostavitev kroženja kadrov oziroma za to, da čim več ljudi dobi delo v svojem okolju. Zato pozdravljam aktivnosti vseh tistih lokalnih skupnosti, ki znajo prepoznati takšne stvari. Občina Ribnica je ena od takih,” je dejal.

O projektu OC UGAR:
Vrednost celotne investicije projekta »Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni Ugar« je znašala 1.983.000 €, od tega je bil projekt finančno podprt s strani EU Sklada v višini 1.238.000 €, s strani državnega proračuna v višini 413.000 €, razlika v višini 332.000 € pa se je financirala iz občinskega proračuna Občine Ribnica. Z izvedbo investicije se je komunalno opremila Obrtna cona Ugar v neto površini 6,07 hektara, obnovljena je bila vsa prometna infrastruktura, zgrajena nova fekalna in meteorna kanalizacija, zgrajen hodnik za pešce, javna razsvetljava ter urejene površine za mirujoči promet. S tem se je uredil dostop tako do obstoječih poslovnih objektov, kot tudi do praznih objektov oz. prostih površin. Tako je omogočeno izvajanje poslovne dejavnosti na celotnem delu območja, z namenom povečanja dodane vrednosti malih in srednjih podjetij in odpiranja novih delovnih mest. Z uresničitvijo projekta pa se je hkrati povečala tudi ponudba ustreznih komunalno opremljenih zemljišč v poslovni coni za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti, kjer se lahko uresničujejo nadaljnji izzivi in poslovne priložnosti.

Vir: ribnica.si in dolenjskilist.si, STA; M. K.

Komentiraj