Ribnica

Miha Klun postal novi nadzornik Telekoma Slovenije

Telekom Slovenije
Telekom Slovenije

Ljubljana – Delničarji Telekoma Slovenije so danes, 6.2.2013 na skupščini v Ljubljani, na kateri je bilo prisotnega 41,51 odstotka kapitala, v nadzorni svet po nasprotnem predlogu imenovali Boruta Jamnika in Bernardo Babič, po predlogu države pa še Adolfa Zupana, Matjaža Janšo, Miho Kluna in Tomaža Berločnika. Sprejeli so tudi sklep o izplačilu vmesne dividende.

Telekom Slovenije

Telekom Slovenije

Skupščina je glede nadzornikov potrdila nasprotni predlog Modre zavarovalnice in pooblaščencev, ki jih je zastopalo društvo Mali delničarji Slovenije, in v nadzorni svet namesto predlaganega Mateja Kovača imenovala Jamnika, namesto predlaganega Matjaža Savodnika pa Babičevo. Preostale nove člane so imenovali skladno s prvotnim predlogom države.

Potrdili so tudi predlog izplačila vmesne dividende, ki bo znašala 3,3 evra bruto na delnico, kar skupaj nanese 21,5 milijona evrov.

Miha Klun

Miha Klun

Miha Kljun, rojen dne 27.9.1973, stanujoč v Gornjih Lepovčah 118 v Ribnici, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, ki je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze vLjubljani. Od leta 2007 je zaposlen kot vodja reševanja zavarovalnih primerov v družbi Adriatic Slovenica, d.d. Med leti 2005 in 2007 je bil pomočnik direktorja PE Ljubljana za reševanje zavarovalnih primerov, pred tem pa je bil v omenjeni družbi svetovalec za pravne zadeve. V družbi Inles d.d. je med leti 1999 do 2003 opravljal delo vodje pravnega  oddelka. Nima nadzorniških izkušenj.

Popravek: Nima nadzorniških izkušenj.

Dosedaj sem bil član NS SOD in NS Elektra Ljubljana (v obeh primerih od 2005-2009) ter član NS RTV Slovenija (od 2010-2012). Od konca leta 2012 sem predsednik NS RTV Slovenija.

Razrešeno vodstvo Soda

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Zaradi zapletov glede sklica današnje skupščine je bilo danes razrešeno vodstvo Slovenske odškodninske družbe. Sod pod vodstvom Tomaža Kuntariča je namreč v torek zahteval preklic skupščine, ki pa je predsednik uprave Telekoma Rudolf Skobe ni upošteval. Za preklic skupščine se je danes zavzel tudi minister Zvonko Černač.

Potem ko je AUKN prenehala obstajati je njen pravni naslednik do nastanka krovnega upravljalskega holdinga postal Sod. V prehodnem obdobju mora zdaj uprava Soda za vsako korporativno pomembno potezo, tudi za navodilo za umik sklica skupščine, dobiti soglasje državnega zbora.

Nesklepčnost v prvem sklicu

Skupščina Telekoma Slovenije bi se morala sicer začeti že ob 14. uri, a so jo zaradi neklepčnosti, saj je bilo prisotnega le 38,6 odstotka kapitala ponovno sklicali za eno uro.

Ob novem sklicu ni bilo več pogoja, da mora biti prisotnega vsaj 51 odstotkov kapitala, tako da je skupščina veljavno odločala ne glede na število zastopanih delnic.

Na drugi skupščini Telekoma Slovenije je bilo prisotnega 41,51 odstotka kapitala.

4 komentarji

Komentiraj