Ribnica

Miha Klun odstopil kot nadzornik Telekoma

Miha Klun
Miha Klun

Ljubljana – Miha Klun in Matjaž Janša že odstopila kot nadzornika Telekoma. Upravo Telekoma bodo tako nadzirali: Borut Jamnik, Bernarda Babič, Adolf Zupan in Tomaž Berločnik.

Miha Klun

Miha Klun

Miha Klun je verjetno nadzornik z najkrajšim mandatom, saj je po dobrih 3 urah odstopil, ker se ni strinjal s sprejemom nasprotnega predloga, katerega so predlagali manjšinski delničarji le 10 min pred glasovanjem. Ker ni bilo največjega lastnika, države, so izglasovali NS, kjer večinski lastnik nima večine. Če bi takšen nasprotni predlog objavili prej, bi že takrat umaknil soglasje za sodelovanje v takšni sestavi.

Klun podal odstopno izjavo

V zvezi z današnjim imenovanjem za člana NS Telekoma me po eni strani veseli zaupanje, ki sem ga bil deležen s strani prisotnih delničarjev, po drugi pa izglasovanemu nasprotnemu predlogu ne morem priznati potrebne legitimnosti, značilne za korporacijsko upravljanje. Izglasovana sestava NS namreč ne odraža potrebnega sorazmerja članov glede na lastništvo v družbi, saj ima največji lastnik – država, le manjšinski vpliv v nadzornem svetu (4 od 9 članov). Ker temu nasprotujem vam sporočam, da sem se odločil nepreklicno odstopiti kot član NS Telekoma,” je sporočil Miha Klun.

Klun ima nadzorniške izkušnje

V članku Miha Klun postal novi nadzornik Telekoma Slovenije, je navedeno, da Klun nima nadzorniških izkušenj, kar pa ni res.

Dosedaj sem bil član NS SOD in NS Elektra Ljubljana (v obeh primerih od 2005-2009) ter član NS RTV Slovenija (od 2010-2012). Od konca leta 2012 sem predsednik NS RTV Slovenija.

Telekom ima manj vladne nadzornike. Kuntarič & Co. pa odleteli

Na drugi skupščini Telekoma Slovenije je bilo prisotnega 41,51 odstotka kapitala. Kvoruma za sklepčnost ni bilo, a se nihče ni opredelil za preklic skupščine, zato se je ta nadaljevala. Predsednik skupščine Stojan Zdolšek je delničarjem prepustil odločitev, ali naj se skupščina izvede ali prekliče.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Glede na zahtevo zdaj že nekdanje uprave Soda s Tomažem Kuntaričem na čelu, ki je zahtevala preklic današnje skupščine, je Zdolšek po pooblastilu uprave Telekoma Slovenije pojasnil pravno podlago za izvedbo skupščine: “Zadeva je veliko bolj komplicirana, kot se zdi. Uprava Soda ni predložila soglasja DZ za preklic skupščine. Če bi uprava Telekoma preklicala skupščino na podlagi neveljavne zahteve Soda, bi bilo to enako samovoljnemu preklicu,” je pojasnil Zdolšek.

Delničarji so potrdili predlog izplačila vmesne dividende, ki bo znašala 3,3 evra bruto na delnico, kar skupaj nanese 21,5 milijona evrov.

Pri imenovanju nadzornikov sta nasprotni predlog vložili Modra zavarovalnica in društvo Mali delničarji Slovenije. Ti so predlagali Boruta Jamnika, Bernardo Babič, Adolfa Zupana, Matjaža Janšo, Miho Kluna in Tomaža Berločnika. Iz prvega predloga sta izpadla Matej Kovač in Matjaž Savodnik. MDS in Modra zavarovalnica sicer zastopata več kot 10 odstotkov kapitala. Vsi predlagani nadzorniki so bili potrjeni, s čimer se je poslovil tudi dosedanji predsednik nadzornega sveta Telekoma Tomaž Berginc. Uprava Telekoma, ki jo vodi Rudi Skobe, po koncu skupščine ni želela dati izjav. “Imamo sejo uprave,” je bil kratek Skobe.

Vir: finance.si

Komentiraj