Ribnica

Mestno jedro Ribnice je osvetljeno

Ribnica – Občina Ribnica zaključuje s prenovo in razširitvijo ulične razsvetljave v mestnem jedru Ribnice, ki obsega osrednji del mestnega jedra, vzdolž ulice Škrabčev trg in nekatera manjša robna območja mestnega jedra, ki se navezujejo na osrednji del.

Vse stare ulične svetilke so bile že zamenjane z novimi, varčnimi LED svetilkami. Za celostno osvetlitev in ustrezno podobo mestnega jedra so bile obstoječim dodane še nove luči, skupaj jih je 64. Te so v obliki klasične kvadratne laterne, v sodobnem izgledu, brez figurativnih dodatkov ali ornamentov, v jekleni izvedbi in sivi mat barvi.

Luči bodo ob zaključku investicije imele časovno samodejno redukcijo, kar pomeni, da se bodo ob poznih nočnih urah, ko praktično ni frekvence, samodejno ustrezno zatemnile.

Sočasno z obnovo ulične razsvetljave bodo urejeni tudi nekateri povsem dotrajani odseki voznih in pohodnih površin, ki so bili desetletja zapostavljeni.

Zaradi obsežne prenove je bilo potrebno izvesti kar nekaj celovitih posegov, ki so jih še posebno občutili prebivalci in lastniki oziroma najemniki lokalov v starem mestnem jedru. Za strpnost in potrpežljivost ter sodelovanje pri izvedbi investicije se zahvaljujemo vsem, ki ste s svojim ravnanjem pripomogli k lepši podobi mestnega jedra.

Za končni, celovit izgled trga nas čaka še nekaj napornih korakov. V naslednji fazi bomo pristopili k zamenjavi neustreznih izveskov in reklamnih napisov, oziroma ustreznem poenotenju le teh. Vsi lastniki in najemniki lokalov bodo v naslednjih mesecih za vsak konkreten objekt prejeli ustrezna navodila za odstranitev in zamenjavo neustreznih reklamnih izveskov ter drugih elementov, ki kazijo podobo trga in niso primerni za umeščanje v staro mestno jedro. Vsem bo Občina Ribnica, tudi s financiranjem, omogočila nov, ustrezen izvesek, zato ponovno naprošamo vse lastnike in uporabnike lokalov, da ravnajo skladno z usmeritvami in prispevajo k ustreznejši in lepši podobi mestnega jedra.

Komentiraj