Ribnica

Lokalne volitve 2014: Iz pravega lesa – Jože Levstek za župana občine Ribnice

Lokalne volitve 2014, Jože Levstek - kandidat za župana
Lokalne volitve 2014, Jože Levstek - kandidat za župana

Ribnica je prepoznavna in gospodarsko uspešna občina, ki se razvija v pomemben regijski center. Ohranimo jo na tej poti.

Lokalne volitve 2014, Jože Levstek - kandidat za župana

Lokalne volitve 2014, Jože Levstek – kandidat za župana

Občina mora svojim prebivalcem še naprej zagotavljati visoko kakovost bivanja, dobro infrastrukturno opremljenost in enakomeren razvoj mesta ter vasi. Kot doslej je naša naloga dejavno privabljati vlagatelje, katerih ideje in potrebe najdejo pri nas posluh, ter uspešno črpati evropska sredstva.

Zelena in čista narava ter dostop do pitne vode ne smeta biti  ogrožena. Ravno nasprotno. Lokalnim pridelovalcem hrane  je potrebno pomagati pri trženju njihovih izdelkov v  domačem okolju in iskati turistične priložnosti. Še naprej je  potrebno prostorsko in finančno podpirati društva in javne  zavode, ki so motor aktivnega in raznolikega družbenega  dogajanja. Poskrbeti moramo tudi za obnovo in širitev  športnih, rekreativnih ter otroških površin, gibalno oviranim  pa smo dolžni olajšati dostop do javnih površin.

S svojo ekipo svetnikov in svetnic SDS se z veseljem ozrem  na iztekajoči se mandat. Dosegli smo izjemno veliko ciljev.  Hkrati pa premoremo odgovoren pogled in zavest,  da ves napredek ne pride čez noč. A ker imamo voljo, znanje in prave cilje, bomo uspeli.

Več na FB:  #IzPravegaLesa in Jože Levstek

Župana Jožeta Levstka podpiram, ker je pošten, delaven, dostopen in živi za Ribnico.
Janez Zobec, svetnik občinskega sveta Občine Ribnica

Sodelovanje med občino Ribnica in knjižnico je zelo  dobro, saj je bila v času župana Jožeta Levstka  podprta v svojih vsebinskih prizadevanjih na  področju kulture in izobraževanja. Knjižnica Miklova  hiša izreka zahvalo in podporo pri kandidaturi.
Marko Zupanc, direktor Knjižnice Miklova hiša

Direktor Yaskawa Slovenija d.o.o. in Yaskawa Ristro d.o.o., Hubert Kosler, dobitnik letošnje  nagrade GZS za posebne dosežke in srebrnega priznanja  za inovacije, se županu Jožetu Levstku zahvaljuje za  dobro sodelovanje in njegovo podporo pri reševanju  operativnih in strateških izzivov.

Programska izhodišča

1. Krepili bomo položaj Ribnice v širšem okolju hkrati z njenim enakomernim razvojem.
2. Spodbujali bomo uspešno poslovno okolje s privabljanjem investitorjev, odpiranjem gospodarskih in trgovskih con ter nadaljnjo gradnjo komunalne infrastrukture.
3. Spodbujali bomo mednarodno sodelovanje, rast prepoznavnosti Ribnice in izmenjavo dobrih praks.
4. Pristopili bomo k projektu ureditve mestnega jedra ter spodbujali urejanje krajevnih in vaških jeder.
5. Uredili bomo centralno otroško igrišče v Ribnici ter obnovili in dopolnili obstoječa v mestu, kot tudi po krajevnih skupnostih.
6. Umestili bomo obstoječe lokalne in komasacijske poti v rekreativne tekaške in kolesarske poti ter jih vsebinsko dopolnjevali z združljivimi dejavnostmi.
7. Dopolnjevali bomo vsebine obstoječih javnih zavodov z namenom spodbujanja turistične ponudbe.
8. Spodbujali bomo delovanje vseh društev v smeri aktivnega življenja v občini.
9. Ustanovili bomo mladinski sosvet, ki bo svetovalno telo župana in generator mladih ter novih idej v občini.
10. Postali bomo še bolj ekološka občina, ki bo spodbujala ločevanje odpadkov in izkoriščala veter, sonce in les.
11. Nadaljevali bomo z energetsko sanacijo stavb v lasti občine (Športni center, TVD, stavba občine …).
12. Nadaljevali bomo z gradnjo športnega parka ob Športnem centru Ribnica, uredili stadion Ugar, nadaljevali
izgradnjo vaških igrišč ter reorganizirali vzdrževanje športnih objektov.
13. Nadaljevali bomo z iskanjem prostora in izgradnjo parkirišč, kjer se bo pokazala krajevna potreba.
14. Nadaljevali bomo z upravljanjem premoženja Občine na način, da se bo plemenitilo z dodatnimi viri nanciranja za uresničitev pripravljenih in novih projektov.
15. Nadaljevali bomo z izgradnjo pripomočkov za vstop gibalno oviranih oseb v občinske stavbe.
16. Nadaljevali bomo s komasacijami in pomagali kmetijstvu, da bodo domači izdelki v prehrani šole in vrtca.
17. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za privabitev investitorjev v optično omrežje na celotnem področju občine.

7 komentarjev

  • Hm… a je res tako težko dojet, da je ustrezna pitna voda bolj pomembna za življenje kot že pred 4. leti obljubljena optična povezava? Itak pa kdor koli bo zmagal bo projekte centraliziral na večje vasi tam kjer so volilci….

  • no ja še promet v centru Ribnce uredit, da ne bo dirkališče al zaprt al pa enosmerna, sm obstoječe stanje ne pustit, ja pa delovni časi lokalov so tud okej, da lahko ob koncu tedna mal posediš v prijetni družbi, ne da te ob 22 uri ven mečejo, glede na mnenja ostalih kandidatov ki bi po izjavah to spreminjal in šli s kurami spat mas moj glas….

  • Panter le nekaj rezultatov:novi vrtec,pridobitev in delna ureditve stavbe Tvd Partizan,brezplačen prenos Ideal centra na občino, rokodelski center, energetska sanacija zdravstvenega Doma,energetska sanacija stavbe Oš RIbnica, nova čistilna naprava v Ribnici , ureditve klančin za invalide, dvigalo v osnovni šoli, zamenjava gasilskih vozil skupaj z gasilskimi društvi, obnova vodovoda v Otavicah, obnova vodovoda od Zamostca do Ribnice, izgradnja kanalizacije v starih Lepovčah,komasacije Bukovica,Sajevec, obnova strehe na kulturnem domu pri Sv.Gregorju ……. . Malo pobrskaj po starih številkah Rešeta in se bo še kaj našlo.

Komentiraj