Ribnica

Komunala Ribnica dobro pripravljena na zimo

Komunala ribnica, pluženje

Komunala ribnica, pluženje

Ribnica – V Komunali Ribnica, ki vzdržuje in zimskem času tudi čisti občinske ceste v Ribnici in Sodražici, so dobro pripravljeni na zimsko obdobje med 15. novembrom in 15. marcem.

Na zalogi imajo zadostne količine soli in sipin oziroma peska granulacije od 4 do 8 milimetrov. Lanska zima se je začela 26. novembra, je dejal direktor podjetja Bojan Trdan. Obilne padavine so se nadaljevale tudi v začetku decembra, po novem letu pa je bilo snega manj in temu primerno je bilo manj tudi dela za podjetje in podizvajalce.

Letos jih bodo v dveh občinah za vzdrževanje 250 kilometrov cest angažirali 19 z 28 različnimi stroji, v delo bodo vključeni tudi trije delavci Komunale. Za zimsko vzdrževanje naj bi letos porabili približno enko denarja kot lani, in sicer 190 tisoč evrov iz proračuna občine Ribnica ter trikrat manjši delež občine Sodražica.

Delavci Komunale in kooperanti bodo s čiščenjem začeli, ko bo zapadla 15 centimetrov snega, včasih tudi prej. V primeru večjih padavin, ki mejijo na izredne razmere, pa lahko določeno cesto zaprejo celo za 24 ur, kar jim omogoča zakon, vendar se tega praviloma nikoli ne poslužujejo.

ZVOK: Bojan Trdan o zimski službi

Vir: radiokrka.com

Komentiraj