Ribnica

Kdaj bodo ugotovili, da je medvedov preveč

Kočevje – Pred kratkim je gobarja v Velikih Laščah lovil medved, v ponedeljek, 11,10.2010 pa se je nekaj podobnega zgodilo na območju Taborske jame. »Medved je hiter, in če bi ju hotel ujeti, bi to naredil brez težav,« je povedal Miran Bartol, vodja odseka za gozdne živali in lovstvo na kočevskem zavodu za gozdove. Opozoril je, da se je v zadnjih dvajsetih letih število medvedov najmanj podvojilo: »Prostor pa je enako velik.« Na območju kočevskega zavoda za gozdove, ki sega od Turjaka do Kolpe, so včeraj dobili dve prijavi trka medvedov in vozil, na Turjaku in v Srednji vasi pri Dragi.

Miranu Bartolu je v eni uri pogovora kar trikrat zazvonil telefon, ker so ga klicali ljudje zaradi škode, ki so jo naredile gozdne živali, predvsem medvedje. Na območju kočevske enote zavoda na leto zabeležijo približno 300 primerov, ko zavarovane živalske vrste – predvsem medvedje, volkovi, krokarji, dihurji in ptice ujede – povzročijo škodo.

Letos so obravnavali 230 škodnih primerov, je povedal Miran Bartol, največ na redko poseljenih območjih: v Loškem Potoku in Kolpski dolini, kjer medvede privablja sadje v sadovnjakih. Če bi bil dober gozdni obrod, bi se živali zadržale v gozdu, tako pa se odpravijo v sadovnjake in povzročajo škodo na koruzi ter balah sena. Škode je nekaj manj kot lani: približno 100.000 evrov. V povprečju jo imajo med 130.000 in 150.000 evri.

Na konflikte v prostoru, ko v kulturno krajino vdirajo medvedje, opozarjajo tudi v severnem delu območja kočevskega zavoda za gozdove, v občini Velike Lašče. Medvedov je vedno več, pravijo prebivalci teh krajev in s tem se strinja tudi Bartol. Za primerjavo: leta 1920 je bilo v Sloveniji 40 medvedov, v devetdesetih so jih ocenili 300, zdaj pa jih je samo na Kočevskem, ki je njihov osrednji življenjski prostor, 350, v vsej Sloveniji pa približno 700.

V predelih nesklenjenega gozda, kot je na primer območje od Slemen do Velikih Lašč in naprej proti Ljubljani, pred dvajsetimi leti niso imeli težav z medvedi. Pred desetimi leti so se začeli pojavljati samo v času zorenja sadja, zdaj pa jih opazijo tudi med letom, je povedal Bartol.

Župan občine Velike Lašče Anton Zakrajšek je to potrdil in opozoril na dvojna merila: »Pred kratkim so za medveda v okolici Kranja, ki ni nikogar ogrožal ali napadel, takoj dobili dovoljenje za odstrel. Pri nas se lahko medvedi prosto sprehajajo, problematični pa smo mi, prebivalci! A bi samo radi živeli v miru, da bi lahko brez strahu pred medvedi šli na sprehod po Velikolaški kulturni poti.« Že nekaj časa se zato počutijo kot drugorazredni državljani, ker stroka ne upošteva njihovih opozoril, da je medvedov preveč!

Težava je tudi, da v občini sploh ne vedo, kako bi se rešili tega, da imajo medvedje pravico prostega sprehajanja po občini, prebivalci pa so jo zaradi strahu pred njimi izgubili, je še povedal Zakrajšek. »Ne vem, če je stroka, ki dopušča take težave, kot jih imamo v naši občini, sploh kompetentna,« razmišlja Zakrajšek in se sprašuje, če bo ta stroka kdaj ugotovila, da je medvedov preveč.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj