Ribnica

Jože Tanko zaradi ribniških smeti pisal okoljskemu ministru Karlu Erjavcu

Joze Tanko, Miha Kljun

Jože Tanko in Miha Kljun

Smeti v Ribnici in tudi širše še vedno burijo duhove. Ribniški poslanec v Državnem zboru Jože Tanko se je s pismom danes obrnil na okoljskega ministra Karla Erjavca. Država naj posreduje! Odločba inšpektorice za okolje in prostor izdane , 25. novembra 2009, da mora Javno podjetje Komunala Ribnica kot upravljalec odlagališča Mala gora nemudoma prenehati z vsemi vrstami komunalnih odpadkov na tem odlagališču in takoj po vročitvi te odločbe obdelane komunalne odpadke iz občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok odvažati na odlagališče, ki lahko nadaljuje z obratovanjem po 16. juliju 2009, je na Ribniškem sodu izbila dno.

Tamkajšnja občina in podjetje Komunala so malone osupli, ne toliko nad odločbo, kot nad ravnanjem podjetja Komunala Kočevje, ki najbrž ob soglasju tamkajšnje občine ne dovoli, da bi Ribničani smeti odlagali na deponijo v Mozlju, so prepričani.

Zdaj jih vozijo v Logatec. Občinski svet v Ribnici je v četrtek sklenil, da občino Kočevje povabi k spoštovanju pogodbe , ki so jo sredi julija podpisale občine Osilnica, Kostel, Kočevje, Ribnica Sodražica in Loški Potok.

Ribniški župan Jože Levstek je poudaril, da so lokalne skupnosti s tega območja s še štirimi občinami Dolenjske, podpisale tudi pogodbo o operativnosti (izgradnji in obratovanju) regijskega centra Cero Globko pri Trebnjem, kamor bi po letu 2013 odlagali odpadke z Dolenjske ter Notranjsko – Kraške regije, tudi iz Mozlja pri Kočevju.

Podpisu krovne pogodbe se izogiba 13 občin Kraško – Notranjskega območja, kar pomeni, da regijski center Cero Globoko visi v zraku.

Območje s 23-timi občinami in več kot 100 tisoč prebivalci bi se lahko potegovalo za kohezijska sredstva, manj občin pa bi bilo na razpisu bržkone neuspešno. V Ribnici so prepričani, da bi morala v novih razmerah operativnost zagotoviti država, občina Kočevja pa naj izpolnjuje obveze iz že popisane pogodbe.

Razmere na področju odlaganja odpadkov so izredno slabe, mnoge aktivnosti potekajo neusklajeno in povzročajo velike težave lokalnim skupnostim, nastajajo pa tudi nesorazmerno visoki stroški, je danes v pismu ministru Karlu Erjavcu pisal ribniški poslanec v državnem zboru Jože Tanko. Minister naj odgovori, kdo je dolžan v takem primeru, ko se uredba ne izvaja, zagotoviti njeno operativnost. Prizadete občine, okoljsko ministrstvo ali morda Inšpektorat za okolje.

Kaj pa odgovornost občine Kočevječ

»Ali do ureditve razmer res ni mogoče podaljšati obratovanja deponije Mala gora za vse ali pa vsaj za del, to je nenevarne odpadke,« je še vprašal Jože Tanko in pri tem še enkrat opozoril na visoke stroške odvažanja smeti v Logatec.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj