Ribnica

Javna dela premalo izkoriščena na kočevsko ribniškem območju

ZRSZ

ZRSZ

Javna dela so pomemben ukrep aktivne politike zaposlovanja. Te na kočevsko ribniškem območju najbolj izkoriščajo Kostelci, Kočevci pa imajo pri financiranju največjo podporo države. Manj se takšnih pomoči poslužujejo na Ribniškem, kjer je brezposelnost nižja od slovenskega povprečja.

Na Uradu za delo Grosuplje Kočevje Ribnica ugotavljajo, da se na kočevsko ribniškem območju vse premalo izkoriščajo javna dela. Pomemben ukrep aktivne politike zaposlovanja znajo še najbolj uporabiti na območju občine Kostel, ki je pripravila 15 programov povezanih z razvojem turizma, ohranjanja kulturne dediščine in urejanje javnih površin.

Na drugi stani je Kočevsko, ki je po številu brezposelnih pri samem slovenskem vrhu, letos pa imajo prijavljenih le 30 programov javnih del s področja komunale, športa in šolstva.

Tega ukrepa niso dovolj izkoristili niti v Ribnici, res pa je, da je podpora države tam manjša kot v primeru Kočevja, kjer javna dela v 90 odstotkih pokriva država.

Stopnja financiranja javnih del iz državnih sredstev je odvisna od stopnje brezposelnosti, ta pa je veliko večja v Kočevju kot pa v Ribnici, pravi vodja Urada za delo, Romana Lapajne. Ta največji problem Kočevskega vidi predvsem v strukturi brezposelnih. Največ, kar 50 odstotkov, je težko zaposljivih posameznikov, saj le ti nimajo nobene izobrazbe. Več kot tretjina jih je dolgotrajno brezposelnih, kar četrtina pa jih je starih več kot 50 let.

ZVOK: Romana Lapajne o financiranju javnih del

Vir: radiokrka.com

Komentiraj