Ribnica

Izredna seja ribniškega občinskega sveta zaradi severnega dela mesta

Ribniški trg

Razlog za sklic nocojšnje (13.4.2010) izredne seje ribniškega občinskega sveta je izgradnja novega vrtca, ki ga v mestu načrtujejo že nekaj časa. Ribničani bodo sredstva za izgradnjo iskali tudi v Evropi, tam pa od njih zahtevajo pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je povezano s podrobnim prostorskim načrtom.

Ribniški svetniki bodo na nocojšnji izredni seji razpravljali o sprejemu odloka podrobnega prostorskega načrta za novi severni del centra Ribnice. Razlog za pospešen sestanek je izgradnja novega vrtca v Ribnici, ki je predvidena na območju, ki ga veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ribnica opredeljujejo kot stavbno zemljišče za centralne funkcije v naselju.

Občina Ribnica namerava za izgradnjo novega vrtca v Ribnici pridobiti finančna sredstva tudi iz Evropskih skladov za regionalni razvoj, eden od pogojev, ki jih mora izpolnjevati prijava na razpis pa je predložitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Pravna podlaga za pripravo projektov za pridobitev dovoljenja je prav podrobni prostorski načrt, kar pomeni, da bo občina k temu lahko pristopila šele po sprejemu in objavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novi severni del centra mesta.

Dopolnjen osnutek prostorskega načrta za ta del Ribnice bil javno razgrnjen od 28. januarja do 26. februarja letošnjega leta, javna obravnava o njem pa je potekala v februarju. V okviru javne razgrnitve je imela javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj