Ribnica

Ivan Šušteršič, ribniški rojak v Dunajskem parlamentu

Pogovor o Ivanu Šušteršiču v skednju Škrabčeve domačije.

Ribnica– V četrtek, 21. marca 2013 je v skednju Škrabčeve domačije ob predstavitvi knjige »Nekronani vojvoda kranjski« potekal pogovor ob 150-letnici rojstva ribniškega rojaka in zadnjega kranjskega deželnega glavarja Ivana Šusteršiča, doma iz Gorenje vasi pri Ribnici. Pogovor z dr. Andrejem Rahtenom in dr. Feliksom J. Bistrom je vodila mag. Polona Balantič.

Pogovor o Ivanu Šušteršiču v skednju Škrabčeve domačije.

Fenomen Slovenske ljudske stranke in petintridesetletne dominacije krščanske demokracije v slovenskem političnem prostoru je neločljivo povezan z imenom dr. Ivana Šusteršiča, pred poldrugim stoletjem v Ribnici rojenega odvetnika in politika. Od preloma stoletja je z izjemno spretnostjo vodil slovenske poslance v kranjskem deželnem zboru in dunajskem parlamentu. Pred prvo svetovno vojno je bil edini slovenski državnik, ki je imel dostop do dunajskih salonov, kjer se je v krogu aristokratov in meščanskih veljakov razpravljalo o ‘visoki politiki’.  Njegovi politični nasprotniki so ga z nekakšno mešanico sovraštva in spoštovanja poimenovali »nekronani vojvoda kranjski«. Brezpogojna zvestoba habsburški dinastiji ga je ob koncu prve svetovne vojne kot ‘avstrijakanta’ pripeljala v popolno politično izolacijo, ki jo je spremljala več desetletij trajajoča publicistična demonizacija njegove osebnosti.

Ob koncu preteklega leta je dr. Andrej Rahten izdal pri Avstrijski akademiji znanosti knjigo, v kateri je obširno opisal življenje in delo tega znamenitega državnika.

Izredni prof. dr. Andrej Rahten (rojen leta 1973) znanstvenoraziskovalno deluje na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, kjer se je zaposlil že leta 1999. Vmes je bil v letih 2001–2004 zaposlen na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je dosegel rang pooblaščenega ministra. Je dolgoletni podpredsednik Slovenskega panevropskega gibanja in član predsedstva Mednarodne panevropske unije. V letih 2004–2008 je bil glavni svetovalec predsednika vlade za zunanjo politiko. Leta 2010 je bil na Univerzi v Mariboru izvoljen za izrednega profesorja za novejšo in sodobno zgodovino. Leta 2012 je bil imenovan za predsednika Strateškega sveta za zunanje zadeve pri zunanjem ministrstvu. Je eden od pobudnikov in član uredništva zbirke Studia diplomatica Slovenica, od leta 2008 pa vodi tudi Koordinacijski odbor za raziskovanje diplomatske zgodovine.

Recenzent njegove knjige je zgodovinar, publicist in prevajalec dr. Feliks J. Bister, ki je napisal doktorsko nalogo na Filozofski fakulteti dunajske univerze, in sicer na temo Anton Korošec in slovenska politika v dunajskem parlamentu. Bil je prvi vodja ljubljanske izpostave Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo (1990–1995). Po vrnitvi na Dunaj je bil do upokojitve podpredsednik Avstrijske lige za človekove pravice (1996–2002). Je tudi dolgoletni predsednik avstrijske sekcije mednarodne AWR (Association for the Study of the World Refugee Problem) in član Znanstvenega sosveta Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Ob odprti knjigi sta avtor in recenzent skozi Šusteršičev življenjepis ovrednotila ključna dogajanja na slovenski politični sceni v času pozne habsburške monarhije. Ivan Šusteršič je bil poleg Antona Korošca, Janeza Evangelista Kreka in še nekaterih, najvidnejša in najvplivnejša osebnost v začetku 20. stoletja, ki je sicer rad živel na veliki nogi, privoščil si je marsikaj, ni pa bil nadut in ohol. V primerjavi z današnjim časom je bil predstavnik visokega srednjega sloja. Zavzemal se je za Slovence in Slovenstvo uveljavitev Slovencev v celotnem prostoru monarhije. Kot smo že navedli, se je zavzemal za ohranitev Avstro-Ogrske države. Na hipotetično vprašanje, kako bi Slovenci živeli danes, če bi se takratna monarhija obdržala, je dr. Rahten odgovoril, da bi dualistična reforma (Avstrija, Ogrska) pripeljala do trialistične reforme (južni Slovani, vključno s Slovenci bi bili enakovredni partner ostalima dvema), to pa bi kasneje pripeljalo do federativne reforme. Vse do razpada se to ni zgodilo, v primeru da bi se, pa bi se po Rahtenovem mnenju, država  oz. monarhija lahko obdržala. Ivan Šusteršič bi imel v tem primeru zelo pomembno vlogo, bil bi lahko eden od ministrov. Sedanji standard Slovencev pa bi bil s takšnim razvojem zgodovine podoben avstrijskemu, je še dodal dr. Andrej Rahten.

Kot zanimivost dodajmo, da je bila tokratna predstavitev knjige v skednju Škrabčeve domačije, prva in edina v Sloveniji.

Vir: radio1.si

Komentiraj