Ribnica

Intervju z vodjo Ribniškega pasijona Heleno Ilc

Pasijonska družina 2016
Pasijonska družina 2016

V mesecu aprilu bodo zagnani ustvarjalci Ribniškega pasijona pripravili že 11. zaporedno gledališko-glasbeno uprizoritev Kristusovega trpljenja. O tem, kako potekajo priprave, koliko dela in truda je vloženega v ustvarjanje pasijona, kdo so njegovi ustvarjalci in še o marsičem drugem smo se pogovarjali s Heleno Ilc, koordinatorko pri Ribniškem pasijonu.

Helena Ilc, vodja Ribniškega pasijona

Helena Ilc, vodja Ribniškega pasijona

Pozdravljeni! Najprej nam prosim zaupajte, kako je sestavljena koordinatorska ekipa in kakšna je vaša vloga/naloga pri RiP.

Koordinatorsko ekipo sestavlja 10 prostovoljcev, ki si na začetku razdelimo področja dela (glasba, scenarij in režija, scenska ekipa, šivilje, branjevke, odnosi z javnostmi), nato pa vsak od nas vodi svojo skupino. Tako se po delčkih sestavlja ta veliki projekt. Sama sem vodja projekta, kar pomeni, da povezujem vse te dele v celoto, da skrbim za pretok informacij in urejam birokratske zadeve.

Ali sodelujete pri Ribniškem pasijonu že od vsega začetka? Je vaša vloga še vedno ista?

Drži, da pri pasijonu sodelujem od samega začetka. Vsa leta sem del ožje koordinatorske ekipe: prva leta sem skrbela za scensko ekipo, kasneje sem bila zadolžena za stike z javnostjo, zadnja leta pa sem vodja projekta.

Kot smo že v uvodu zapisali bo letos potekal že 11. Ribniški pasijon. Ali ste ob 1. uprizoritvi leta 2007 pričakovali, da bodo uprizoritve postale tradicionalne? Kakšna so bila sploh pričakovanja ob prvi uprizoritvi?

Začetki Ribniškega pasijona so bili zaznamovani z mladostno energijo in zanosom – koordinatorji smo bili stari okrog 20 let – in priznam, da si ni nihče upal niti sanjati, da bo že čez nekaj let ta projekt presegel župnijske in dekanijske meje, povezal že preko 400 različnih ljudi in postal prepoznaven po celi Sloveniji. Vsako leto so nam pozitivni odzivi sodelujočih in obiskovalcev dali potrditve in zagona, da niti nismo veliko razmišljali, ali naslednje leto ponovno začeti s pripravo pasijona ali ne. Pasijon je postal del nas in mi smo postali del pasijona.

Ali je zgodba vsako leto ista ali se spreminja? Kakšno zgodbo lahko letos pričakujemo?

Stremimo k spremembam, novostim, zato obiskovalce vsako leto čaka nekaj novega. Lahko povem, da pasijon niti dve leti ni bil popolnoma enak.

Scenaristi letošnje zgodbe so želeli v ospredje poleg Jezusa postaviti še njegove učence, njihovo delovanje, predvsem pa delovanje Svetega Duha v njih. Pasijon se tako ne bo končal s smrtjo oz. Jezusovim vstajenjem, ampak bomo priče tudi dogajanju v času prvih krščanskih skupnosti vse do binkoštnega praznika, ko so apostoli deležni prihoda Svetega Duha. Letošnje geslo je: »Bodite pogumni!« Poleg nove zgodbe boste lahko slišali tudi povsem nove avtorske skladbe, ki Ribniškemu pasijonu dajo svojevrsten pečat in posebno mesto med pasijoni, saj smo eden redkih pasijonov v Evropi, kjer se v živo izvaja pop(rock) glasba.

Sprva ste pasijon uprizarjali le v Ribnici, nato so sledila gostovanja. Do sedaj ste bili gostje v Velikih Laščah in Kočevju. Ali boste tudi letos gostovali?

Tako je. Zadnji dve leti smo dobili povabili sosedov, da pasijon uprizorimo tudi v njihovem kraju. Ker smo pred nekaj leti uprizoritev pasijona zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer prestavili iz ribniškega Gradu v športno dvorano, je bilo gostovanje lažje izpeljati, saj so si dvorane med seboj precej podobne. Kljub temu pa vsako gostovanje pomeni svojevrsten logističen izziv, saj je potrebno scensko postavitev prilagoditi specifikam dvorane, poskrbeti za prevoz vse opreme in ljudi. Po drugi strani pa smo vsakega gostovanja veseli, saj je pasijon čedalje bolj prepoznaven, nam pa to daje možnost, da Jezusovo sporočilo oznanjamo na različnih koncih Slovenije – podobno kot so delali Jezusovi učenci.

Letos smo dobili povabila iz več koncev Slovenije in smo bili postavljeni pred odločitev o izbiri lokacij. Tako si bo možno Ribniški pasijon letos ogledati v soboto, 1. aprila, v Velikih Laščah, v soboto, 8. aprila, v Logatcu, na velikonočni ponedeljek, 17. aprila, v Ribnici ter na praznični četrtek, 27. aprila, v Polzeli. Vse uprizoritve bodo ob 19. uri v športni dvorani.

Za samo organizacijo je verjetno potrebnega ogromno truda in priprav. Kdaj začnete s pripravami in, če nam lahko na kratko opišete, kako sploh nastane uprizoritev pasijona?

Prvi sestanki koordinatorske ekipe se začnejo že v mesecu septembru. Takrat določimo časovni okvir celotnega dogajanja, določimo termine uprizoritev, razdelimo delo po skupinah ter začnemo z nabiranjem sodelujočih. Najprej začne nastajati scenarij, nato glasba, ustvari se celotna grafična podoba, v ozadju se ureja birokracija, promocija in dogovori z vsemi partnerji, ki pri tem sodelujejo. V mesecu decembru/januarju začnejo z vajami glasbeniki, mesec pozneje še igralci, med tem šivilje pripravljajo kostume. Zadnji mesec pred uprizoritvami je namenjen skupnim vajam, usklajevanju in zaključni promociji.

Ali sta glasba in scenarij avtorska? Kdo ju napiše?

Tako je, glasba in scenarij sta avtorsko delo. Za letošnjo glasbeno podobo bo poskrbel Nejc Podobnik, v manjši meri še Nejc Ilc. Scenarij nastaja na podlagi zapisov v Svetem pismu, vendar ni sestavljen zgolj iz dobesednih citatov. Več kot dva meseca trdega dela ima za sabo ekipa letošnjih scenaristov: kpl. Bernard Rožman, Franc Debeljak, Mladen Pahović, Nejc Ilc, Nuša Dedo Lale in Rok Osojnik.

Koliko je nastopajočih? Ali je njihovo število stalno ali narašča/pada? Kaj lahko poveste o njihovih lastnostih in posebnostih?

Letošnja pasijonska družina še ni dokončno oblikovana, vendar pričakujem, da bo na koncu štela okrog 200 članov. Število sodelujočih se je skozi desetletje spreminjalo, vendar je zaznati trend naraščanja. Ribniški pasijon ustvarjajo prostovoljci – ljudje, ki jim ni težko svojega časa podariti za nastajanje in izvedbo tega projekta. Nismo profesionalci, skupna sta nam ljubezen in veselje do skupnega dela, deljenja svojih talentov in do oznanjanja Jezusovega sporočila. Povezujemo že več kot 15 župnij od Kostela do Ljubljane, še posebej veseli dejstvo, da sodelujejo cele družine, sicer pa je starostni razpon zelo velik: od dvoletnih otrok (če ne štejemo tistih v nosečniških trebuhih) do osemdesetletne priletne gospe.

Pasijonska družina ni nikoli zaprt krog, ampak smo vedno iskreno veseli vsakega novega člana, ki se nam želi pridružiti. Verjamemo, da se za vsakogar najde mesto in vloga, ki mu bo pisana na kožo, potrebno se je le opogumiti, se odzvati na objavljena povabila, ali pa se obrniti na enega od koordinatorjev.

Za nastanek tako ogromnega projekta, so verjetno potrebna tudi določena finančna sredstva. Kako jih dobite? Ali s prodajo vstopnic?

Za pripravo in izvedbo pasijona je potrebnih precej finančnih sredstev, toliko večji zalogaj bodo vsa letošnja gostovanja zaradi avtobusnih prevozov vse opreme in sodelujočih. V Svetem pismu je zapisano »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte«. Tudi mi se držimo načela, da želimo Jezusovo sporočilo predati vsem, zato za ogled pasijona ne pobiramo vstopnine. Vstop je prost, kdor želi, nam lahko nameni svoj prostovoljni dar. Ker nimamo lastnega finančnega vira, smo vsako leto odvisni od občinskih razpisov, sponzorjev in dobrotnikov. Verjamemo v Božjo previdnost, da nam bo uspelo zbrati dovolj sredstev.

Zakaj menite, da ima Ribniški pasijon vsako leto tako dober odziv tako na strani sodelujočih kot na strani gledalcev?

J To vprašanje bi bilo bolje zastaviti njim. Mislim, da ljudje prepoznajo in vidijo, da vse delamo z veseljem. Da je to projekt, ki povezuje, kjer spoštujemo en drugega, kjer veliko dajemo, a še več prejemamo. Ta pristnost privablja tako nove sodelujoče kot gledalce. V svoje delo želimo dati sebe, prek pasijona želimo izraziti tisto, kar občutimo sami. Mislim, da naš pasijon precej osebno nagovarja – prek besedil in glasbe – in to je ljudem všeč, da jim besede odzvanjajo, da se v tem najdejo.

Ali si je mogoče Ribniški pasijon ogledati tudi na televiziji?

Exodus TV v postnem in velikonočnem času predvaja posamezne uprizoritve Ribniškega pasijona. Sicer pa so posnetki objavljeni na You Tubovem kanalu Ribniškega pasijona.

Kakšne so vaše želje glede Ribniškega pasijona za naprej?

Moja osebna želja je, da bi Ribniški pasijon ohranil svoje poslanstvo širjenja veselega sporočila, da bi privabil čim širši krog ljudi, ki bi se prek tega lahko izražali in hkrati napajali z novimi močmi. Želim si, da bi bil Ribniški pasijon res pojem družine, veselja, ljubezni, dajanja in prejemanja.

In še za konec. Zakaj menite, da bi si ljudje morali ogledati letošnji Ribniški pasijon, in sicer tako tisti, ki ga do sedaj še niso videli in tudi tisti, ki so že videli pretekle uprizoritve?

Kot sem že omenila, bo letošnji pasijon prinesel veliko novosti, zato bo zanimiv tudi za tiste, ki so ga že kdaj videli. Kdor pa Ribniškega pasijona še ni videl, ima pa toliko več razlogov, da to stori letos.

Vsem pa velja tole povabilo: Bodite pogumni in pridite! Bodite pogumni in povabite s seboj še koga!

Hvala za vaše odgovore in veliko uspehov in veselja še naprej pri ustvarjanju Ribniškega pasijona!
Sandra Turk

Komentiraj