Ribnica

INTERVJU: Novi podžupan občine Ribnica Domen Češarek

Podžupan občine Ribnica Domen Češarek
Podžupan občine Ribnica Domen Češarek

Triindvajsetletni Domen Češarek je predstavnik mlade generacije Ribničanov, ki razume izzive sodobnega časa in se je pripravljen z njimi spoprijeti. Med mladimi je znan predvsem po svoji vlogi kot predsednik dolenjevaškega Mladinskega društva Okameneli svatje, kjer si je pridobil bogate izkušnje za delo z ljudmi in se močno vpel v življenje lokalne skupnosti. Bodoči magister gozdarstva je tako postal najbrž najmlajši podžupan v Sloveniji, ki pa sprejema nove naloge samozavestno in odgovorno. Poleg nadaljnjega dela z mladimi, ki ga je nedavno nadgradil tudi s prevzemom vodenja Sosveta mladih, bo svojo pozornost namenjal tesnemu stiku s krajevnimi skupnostmi. Tako kot je delal do sedaj, namerava delati tudi v prihodnje, vestno, zavzeto, odgovorno in timsko. Novi podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.

1. Na jesenskih volitvah ste bili na listi Slovenske demokratske stranke izvoljeni za občinskega svetnika Občine Ribnica in ste s tem postali najmlajši občinski svetnik. Kaj vas je vzpodbudilo h kandidaturi? Zakaj ste se odločili nastopiti na volitvah za občinskega svetnika?
Sem človek, ki rad snuje in sodeluje pri projektih, ki prinesejo nekaj dobrega za kraj oziroma tamkajšnje prebivalce. Menim, da funkcija občinskega svetnika prinaša prav to, saj lahko s svojimi idejami in predlogi prispevaš nekaj dobrega občini in njenim ljudem. Zaradi tega razloga sem se odzval na prošnjo znancev in prijateljev, ki so že imeli izkušnje z delom v lokalnih občinskih strukturah, in privolil h kandidaturi za občinskega svetnika. Odločitev sem pred tem dobro pretehtal, saj mi je bilo jasno, da naloge in odgovornosti, ki bi jih prevzel kot svetnik, niso preproste – še posebej za mladega, ki stoji na začetku svoje karierne poti. Za uspešen rezultat sem vložil tudi dobršen del truda, saj se stvari nikoli ne lotim polovičarsko.

2. Kar nekaj mesecev so potekala ugibanja in namigovanja, koga bo župan Jože Levstek imenoval za novega podžupana. Izbral je vas. S tem je presenetil tudi marsikaterega svojega kritika. Kako to razumete?
Menim, da ima župan vso pravico in pristojnost, da za svojega tesnega sodelavca, pogosto podžupane imenujejo tudi ‘desna roka župana’, imenuje osebo, v kateri prepozna potencial in ji zaupa. Ravno tako bi namesto mene lahko za podžupana postavil tudi kakšnega izkušenejšega občinskega svetnika, vendar je že v predvolilni kampanji dal velik poudarek na delo z mladimi in njihovo vključevanje v delo občine. Rezultat teh obljub je bila že ustanovitev Sosveta mladih Občine Ribnica, sedaj pa še imenovanje mene za podžupana. To vidim kot dober znak in verjamem, da se pri tem še zdaleč ne bo ustavilo. Verjetno je moj plus po eni strani tudi to, da sem politično neobremenjen in imam zaradi mladosti tudi rahlo drugačen in svež pogled na stvari.

3. Vaši prijatelji so vas doslej poznali predvsem kot bistrega, odprtega in preprostega sovrstnika, ki je vedno ponudil svojo pomoč in so mu lahko zaupali. Kako gledajo na vas sedaj, ko ste postali podžupan Občine Ribnica? Se je odnos okolice do vas spremenil?
Mislim, da name ne gledajo nič drugače kot prej, saj so me tudi oni spodbujali pri mojem udejstvovanju. Še naprej pa delujem po svojih načelih, kot sem to počel vedno in to je tudi tisto, kar me na nek način zaznamuje. Kar se tiče okolice, pa za enkrat čutim in doživljam predvsem pozitivne odzive. Vzpodbudo mi daje tudi svetniška skupina SDS, v kateri med seboj dobro harmoniziramo in se dopolnjujemo. Brez njihove stoodstotne podpore bi ponujen položaj skoraj zagotovo ne sprejel. Za njihovo podporo sem jim hvaležen. Nisem pa idealist. Vem, da nekaterim drugim že zaradi strankarske pripadnosti nisem všeč, ampak menim, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se kuha.

4. Kot smo pred dvema mesecema poročali, ste prevzeli tudi vodenje novoustanovljenega Sosveta mladih, ki je svetovalno telo župana pri vprašanjih mladinske politike. V kakšno smer bi se po vašem mnenju morala razvijati občina v prihodnje, da bi bila mladim še bolj privlačna?
Mislim, da mora občina pri izvajanju projektov prisluhniti tudi željam in predlogom mladih, saj se bodo tako čutili soodgovorne za razvoj občine. V Sosvetu mladih je odlična možnost, da se oblikujejo dobre ideje in pobude, ki bodo presegle dosedanje okvire individualnih projektov zgolj najbolj dejavnih društev. Razumljivo je, da je pri vsaki noviteti sprva nekaj skepse, a verjamem, da se bo ta kmalu izkazala za neutemeljeno, ko se bodo pričeli kazati prvi rezultati. Poteza pa je tudi na nas. Pripomoči moramo, da bo Občina mladim zagotovila dobre pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa, kulturno, športno udejstvovanje in možnosti zaposlitve, samo tako bodo mladi tudi ostali v naši občini. Mladi in izobraženi ljudje pa so garancija za nadaljnji razvoj občine.

5. Vaš predhodnik Vinko Levstek se je kot podžupan posvečal predvsem dialogu s krajevnimi skupnostmi in komunikaciji z državnimi ustanovami v Ljubljani. Katera bodo vaša prioritetna področja?
Za začetek bo tudi moja prioriteta predvsem dialog s krajevnimi skupnostmi, saj se pri tem delu veliko, če ne celo največ naučiš. Druga prednost tega je tudi, da se seznanjaš s konkretnimi potrebami in željami občanov in občank. S časoma pa bom v dogovoru z županom prevzemal in opravljal tudi druge naloge, ki bodo terjale dodatno pozornost in morebiti svež pogled. Svojo novo vlogo sprejemam predvsem z veliko odgovornostjo, pozitivno zagnanostjo ter delavnim elanom. Nenazadnje bom s tem za nekaj izkušenj bogatejši.

6.    Kaj od svojega novega položaja pričakujete?
Od svojega novega položaja pričakujem veliko novih izkušenj in znanj, ki jih bom lahko uporabil tudi v prihodnosti in na svoji nadaljnji poti. Obenem pa položaj omogoča tudi osebnostno rast. Med vsemi pozitivnimi izkustvi se bo namreč zagotovo znašel tudi kak trd oreh, ki ga bo potrebno streti. Ampak tega se ne bojim. Želim pa si odkritih in korektnih odnosov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju. To je po mojem mnenju podlaga za iskanje skupnih rešitev in upam, da bodo enakega mnenja tudi moji sogovorniki.
Gospod podžupan, hvala za pogovor.

1 komentar

  • Domen Češarek torej ob prevzemu funkcije podžupana pričakuje predvsem nabiranje izkušenj, kar zveni neobičajno, saj takšno funkcijo dobiš, ko že imaš dovolj izkušenj in rezultatov.

Komentiraj