Ribnica

Idejna zasnova projekta preureditve POŠ Dolenja vas

Idejna zasnova projekta preureditve POŠ Dolenja vas
Idejna zasnova projekta preureditve POŠ Dolenja vas

Ribnica – Objavljamo idejno zasnovo projekta preureditve POŠ Dolenja vas, ki obsega preveritev dolgoročnih možnosti na dani lokaciji.
prvi fazi je predvidena izgradnja prizidka k obstoječi osnovni šoli, ki bo služil kot nadomestni prostor osnovne šole in vrtca ter bil namenjen dodatnim učilnicam, knjižnici in igralnici.

drugi fazi je na mestu obstoječe telovadnice, ki se poruši, načrtovana izgradnja nove športne dvorane, prilagojene velikosti standardnega igrišča za rokomet.

tretji fazi pa je predvidena izgradnja devetletne osnovne šole, zdajšnja petletka se preuredi v štirioddelčni vrtec, zunanje igrišče, parkirišča ter posamezne parkovne površine.

Aktivno pa že potekajo vsi postopki, da bomo lahko že v letošnjem letu pridobili gradbeno dovoljenje za prvo in drugo fazo.

Vir: ribnica.si

Komentiraj