Ribnica

Ideja za logotip podjetja Riko Ribnica je izšla iz koničastega pluga

Riko Ribnica - snežni plug
Riko Ribnica - snežni plug
Riko Ribnica - snežni plug

Riko Ribnica – snežni plug

Ribnica – Danes lahko podjetje Riko Ribnica glede na namen ponudi pet različnih družin snežnih plugov, v vsaki družini pa so na voljo različne širine in oprema. Z upoštevanjem teh družin in širin plugov lahko torej v Riku Ribnica ponudijo prek 60 različnih možnosti, k temu pa sodijo še različice glede načina sistema dviga in opreme.

Poleg plugov proizvajajo še kamionske in traktorske posipalnike ter odmetalnike snega, vozila pa opremljajo z vpenjalnimi ploščami in hidravličnimi napravami za upravljanje plugov, pogoni posipalnikov in ustrezno svetlobno opremo.

Podjetje ponuja tudi letni program, ki obsega različne kosilnice in druge priključke, kot so pometalne naprave, naprave za popravilo ograj, sekalnike in rezalnike vejevja, naprave za pranje stebričkov, znakov in ograj.

Proizvodni program dopolnjujejo tudi s prodajnim programom. Ta obsega izdelke naslednjih proizvajalcev: danskega Epoke (silosni avtomatski posipalniki, spremljanje in prenos podatkov v zimski službi), nemškega Doppstadt (čelne kosilnice za bankine, drobilniki odpadkov), danskega Borum (stroji za izdelavo talnih označb in odstranjevanje oznak), nemškega Bücher Schörling (stroji za pometanje cest, odmetalniki snega, pometalne naprave za letališča) in švicarskega Blumer & Lehmann (silosi za sol). Za vse izdelke pa v podjetju zagotavljajo montažo na vozilo, zagon pri kupcu in šolanje kupca za uporabo strojev.

Pomembne so servisne storitve

Njihove izdelke uporabljajo vzdrževalci cest in obcestnih površin na avtocestah, glavnih, regionalnih in občinskih cestah, parkiriščih, kolesarskih stezah in letališčih. Janez Šilc, direktor podjetja, poudarja, da je uporaba njihovih izdelkov strogo namenska in zelo intervencijska: »Izdelki morajo delovati v najtežjih razmerah, zato morajo biti zanesljivi v vseh pogledih. Po tem se tudi ločimo od konkurenčnih proizvodov. Če se malce pošalim, poleti je vsak plug dober!«

Konkurenčna prednost podjetja je tudi v poprodajnih storitvah (servis, dostopnost nadomestnih delov, svetovanje) v celotni življenjski dobi izdelka. »Smo odzivni in hitro odpravljamo kupčeve težave. Pozimi smo za svetovanje in pomoč na voljo 24 ur na dan. Zagotavljamo nadomestne dele za vse naše proizvode, nekateri deli so dosegljivi tudi za 20 ali več let stare proizvode, za starejše pa imamo vse načrte in lahko nadomestne dele izdelamo,« razlaga Šilc.

Največ napredka pri posipanju

»Sodobni posipalniki omogočajo potno odvisno posipanje, kar pomeni, da je količina posipa stalna ne glede na hitrost vožnje, pri preventivnem posipanju pa je pomembno tudi navlaževanje posipnega materiala. Poleg tega se uvajajo kombinirani posipalniki, ki omogočajo različne načine posipanja, to je posipanje soli, mešanice soli in peska, posipanje soli z vlaženjem, posipanje same tekočine in posipanje kombinacij. To je uporabniku omogočeno v vseh vremenskih razmerah,« opisuje sogovornik.

Razlika med klasičnim in sodobnim posipalnikom je tudi v dodatnem sistemu za doziranje tekočine ter v razmerju silosa za suhi material in rezervoarja za tekočino. Doziranje se izvaja s posipalnim krožnikom ali/in kombinacijo šob in posipalnega krožnika.

[oglas tip=”250×250″ p=”L”]Vse nastavitve posipanja upravlja voznik v kabini vozila, v nekaterih državah pa se je uveljavilo upravljanje posipanja s pomočjo GPS-sistema (pri nas deluje en tak posipalnik), ki omogoča kar najbolj učinkovito posipanje, obenem pa razbremeni voznika, saj mu ni treba razmišljati o vremenskih razmerah, količini, širini in simetriji posipanja, temveč se lahko povsem osredotoči na svoje primarno delo, to je upravljanje vozila.

Pri plugih sogovornik v ospredje postavlja predvsem logistiko za vzdrževanje opreme. Ta je v zahtevnih zimskih razmerah ključna, saj je treba hitro zamenjati nože na plugu, zaradi česar se vedno več uporabljajo hitromenjalni sistemi nožev in tako imenovani »sendvič noži« z bistveno daljšo dobo uporabe v primerjavi s klasičnim jeklenim nožem.

Za shranjevanje posipnih materialov so vedno bolj uveljavljajo leseni silosi (nekaj jih je videti že tudi v Sloveniji), saj les zagotavlja suhost posipnega materiala, ta pa je ključnega pomena za kakovostno posipanje. Poleg tega za nalaganje ni potrebna dodatna logistika oziroma nakladalci, saj lahko voznik posipni material naloži sam.

»Seveda pa ne pozabimo, da oprema ni vse. Še vedno imajo izjemno vlogo odločitve posameznikov, udeleženih v zimski službi, tako nadzornih organov, delovodij kot voznikov glede na stanje na mikrolokacijah,« poudarja Šilc.

Vir: finance.si

Komentiraj