Ribnica

Gostilniška higiena v Ribnici

Nadzor gostiln (fotografija je simbolična)
Nadzor gostiln (fotografija je simbolična)

Ribnica – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je lani pregledala 1.384 gostinskih lokalov in pri skoraj 60 odstotkih ni ugotovila neskladij glede zahtev živilske zakonodaje, v 59 objektih (4,3 odstotka primerov) pa je morala odrediti zaprtje, začasno zaprtje objekta oz. prepoved dejavnosti ali procesov.

Nadzor gostiln (fotografija je simbolična)

Nadzor gostiln (fotografija je simbolična)

Zdaj so na upravi za varno hrano objavili celoten seznam pregledanih objektov, kar je med gostinci sprožilo veliko negodovanja in jeze – prepričani so namreč, da se jim s tem povzroča gospodarska škoda. Ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejanu Židanu pa se zdi takšno stališče nesprejemljivo. “Tisti, ki dela v higiensko neprimernih razmerah, si s tem, ko dela higiensko neprimerno, sam dela gospodarsko škodo. Ni krivo razkritje, ampak je kriv tisti, ki stvari počne neustrezno,” je prepričan minister. Na upravi za varno hrano teh očitkov sicer ne komentirajo. “Naša naloga je varovanje zdravja potrošnikov.

V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pa menijo, da je ustrezen nadzor potreben, a hkrati poudarjajo, da mora biti izveden objektivno. “Opažamo, da je v praksi odkrivanje napak in njihovo sankcioniranje na vseh področjih vse prevečkrat odvisno od subjektivne presoje posameznega inšpektorja,” so zapisali in ocenili, da javno objavljanje tovrstnih seznamov ne odraža dejanskega stanja v posameznem obratu.

OPOMBA: Večina spodaj navedenih gostinskih obratov je nepravilnosti že odpravila, pojasnjujejo pri upravi za varno hrano.

Povzetek pregleda lokalov v Ribnici

Ribn’čan, Gostilna in picerija Branko Kotur s.p. – prepoved uporabe surovin

Pregled opravljen 12.11.2014
Pri nadzoru ugotovljena skladnost ali manjše nepravilnosti
Inšpekcijska odločba DA
Prepovedana je bila dejavnost ali del dejavnosti DA
Začet bo prekrškovni postopek DA
Opombe
Ugotovitve neskladja glede splošnih higienskih zahtev, prostorov, opreme, izvajanje in vzdrževanje postopkov na načelih sistema HACCP ter sledljivosti živil, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin

Gostilna Kotur, Ob železnici 1 – začasna prepoved dejavnosti ravnanja z živili

Pregled opravljen 21.5.2014
Pri nadzoru ugotovljena skladnost ali manjše nepravilnosti
Inšpekcijska odločba NE
Prepovedana je bila dejavnost ali del dejavnosti DA
Začet bo prekrškovni postopek DA
Opombe
Ugotovitve neskladja glede higienskega in tehničnega stanja, sledljivosti, usposobljenosti zaposlenih za delo z živili, hrambe živil – neustrezna temperatura, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti ravnanja z živili

Dnevni bar KOŠČEK – manjša neskladja

Pregled opravljen 17.12.2014
Pri nadzoru ugotovljena skladnost ali manjše nepravilnosti DA
Inšpekcijska odločba NE
Prepovedana je bila dejavnost ali del dejavnosti NE
Začet bo prekrškovni postopek DA
Opombe
Ugotovitve manjša neskladja, ki so prekrški

Letni vrt Cene – manjša neskladja

Pregled opravljen 20.8.2014
Pri nadzoru ugotovljena skladnost ali manjše nepravilnosti DA
Inšpekcijska odločba NE
Prepovedana je bila dejavnost ali del dejavnosti NE
Začet bo prekrškovni postopek DA
Opombe
Ugotovitve manjša neskladja, ki so prekrški

BAR PUB HOTEL, Škrabčev trg 52 – manjša neskladja

Pregled opravljen 21.5.2014
Pri nadzoru ugotovljena skladnost ali manjše nepravilnosti DA
Inšpekcijska odločba NE
Prepovedana je bila dejavnost ali del dejavnosti NE
Začet bo prekrškovni postopek DA
Opombe
Ugotovitve manjša neskladja, ki so prekrški

Kitajska restavracija FU LE – manjša neskladja

Pregled opravljen 21.5.2014 5.11.2014
Pri nadzoru ugotovljena skladnost ali manjše nepravilnosti DA
Inšpekcijska odločba NE DA
Prepovedana je bila dejavnost ali del dejavnosti NE NE
Začet bo prekrškovni postopek DA NE
Opombe
Ugotovitve manjša neskladja, ki so prekrški neskladje glede higiena in dokumentacije

Kavarna EVENT, Ob železnici 4A, Ribnica – BREZ NESKLADIJ

Pregled opravljen 10.2.2014
Pri nadzoru ugotovljena skladnost ali manjše nepravilnosti DA
Inšpekcijska odločba NE
Prepovedana je bila dejavnost ali del dejavnosti NE
Začet bo prekrškovni postopek NE
Opombe
Ugotovitve brez neskladij

 

Komentiraj