Ribnica

Fotografski natečaj: ZGODBA O RIBNIŠKI DOLINI

Ribnica – Turistično informacijski center Ribnica objavlja fotografski natečaj: Zgodba o Ribniški dolini. Vabimo vas k sodelovanju na fotografskem natečaju, katerega rezultat bo unikaten turistični izdelek, predstavitev Ribniške doline v njenih najlepših podobah.

Izmed prispelih fotografij bomo izbrali tiste, ki bodo povezane med seboj pripovedovale celovito in zaključeno zgodbo ter predstavljale za Ribnico in okolico najbolj značilne pojave naravne in kulturne dediščine.

Foto natečaj je odprt do 1. oktobra 2010. Vse fotografije morajo biti posnete na območju občine Ribnica. Motivi so lahko različni (naravne lepote, arhitektura, običaji, dogodki, življenje ljudi…). V celoti morajo biti avtorsko delo, za kar avtor prevzema odgovornost. Posamezen avtor lahko sodeluje z največ tremi posnetki. Fotografije ne smejo biti predmet lanskega razpisa. Digitalne fotografije naj bodo v JPG formatu, v največji možni ločljivosti. Oddati jih je možno na elektronskem nosilcu v TIC-u Ribnica ali po elektronski pošti na naslov turizem.ribnica@siol.net.  Ob oddaji fotografij je potrebno izpolniti obrazec o podatkih prijavitelja. Strokovno komisijo sestavljajo samostojni fotograf Boris Gaberščik in predstavniki Miklove hiše. Za najboljše izbrane fotografije bo ponujen odkup v vrednosti 50,00 evrov. Organizator bo o morebitni nadaljnji uporabi nagrajenih fotografij obveščal avtorja. Organizator si pridržuje pravico objave izbranih fotografij na spletni strani TIC-a Ribnica z upoštevanjem avtorskih pravic.
Informacije na telefonu 01/ 8369 335 in po E- pošti turizem.ribnica@siol.net.

_____________________________________________________________________

Prijavni obrazec

FOTO NATEČAJ 2010

Podatki o prijavitelju
Ime in priimek_______________________________________________________________
Naslov______________________________________________________________________
Telefonska številka____________________________________________________________
E-pošta_____________________________________________________________________

Podatki o fotografijah (lokacija)
1. posnetek _____________________________________________
2. posnetek_____________________________________________
3. posnetek_____________________________________________

Podpis ____________________

Komentiraj