Ribnica

Dvorano DC-16 v Dolenji vasi je ceneje podreti

Nova dvorana v Dolenji vasi

Večina dvorane bi bila vkopana, nadzemni del pa steklen.

Občina Ribnica je predstavila načrt za ureditev športne dvorane poleg podružnične osnovne šole v Dolenji vasi. Po neurju, ki je odneslo streho, so pred dvema letoma v Dolenji vasi končali celovito obnovo podružnične osnovne šole. Čaka pa jih še gradnja nove športne dvorane, saj je stara DC-16, ki je s šolo povezana s hodnikom, primerna le za rušenje. Projekt za gradnjo nove je pripravil arhitekt Boštjan Češarek.

Podružnično osnovno šolo Dolenja vas letos obiskuje 69 učencev, prihodnjih pet let jih bo na šoli prav toliko ali celo nekaj več. V okoliških naseljih je skupno 1910 prebivalcev, tako da je smiselno zagotoviti normalne športne prostore za učence in prebivalce območja, pravijo na občini. Vendar ribniški župan Jože Levstek še ne ve, kdaj bi v Dolenji vasi lahko začeli graditi novo športno dvorano, saj imata prednost gradnja novega ribniškega vrtca in obnova sedanjega.

Stavba DC-16 (DC kot družbeni center, 16 pa zato, ker je od projekta do njegove gradnje minilo kar 16 let) je bila dokončana leta 1974. Ker je slabo zgrajena, jo je smotrneje porušiti in zgraditi novo kot obnoviti. Nova bi bila po zamisli arhitekta Boštjana Češarka nekoliko večja in bi merila 41 krat 26 metrov. V njej bi bili igrišče za košarko in izvlečne tribune za 200 ljudi. V novih prostorih bodo tudi knjižnica in dve učilnici ter jedilnica. »Dvorana je načrtovana tako, da jo lahko dopoldne uporabljajo učenci, popoldne občani, hkrati pa je v njej mogoče imeti kulturne prireditve,« je razložil Češarek.

Dvorana, od zunaj vsa v steklu, bi bila vkopana v zemljo. »Vse je pod zemljo, štiri metre nad tem pa vse v steklu, na vrhu pa zelena streha z blagim naklonom,« je povedal arhitekt. V devet metrov visoki dvorani bi lahko imeli tudi ligaška in gimnastična tekmovanja, ker pa je vkopana v zemljo, ne izstopa iz okolja.

Postavitev nove dvorane s približno 2100 kvadratnimi metri površine in ureditev okolice bi po zdajšnjih ocenah stali 2,5 milijona evro. »Poleg dvorane smo si zamislili še drugo fazo, vendar le kot rezervacijo prostora, da bi lahko pozneje postavili vrtec. Zdaj hočemo le preprečiti, da tega prostora ne bi nesmotrno pozidali,« je poudaril Boštjan Češarek.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj