Ribnica

Družba ELEM je Riku Janeza Škrabca unovčila garancijo v vrednosti 5,6 milijona evrov

Hidro elektrarna Sv. Petek
Hidro elektrarna Sv. Petek
Po dveh letih in pol, odkar redno obratuje HE Sveta Petka v Makedoniji, je ELEM družbi Riko unovčil garancijo. Janez Škrabec, direktor in solastnik Rika, pravi, da neupravičeno.

Hidro elektrarna Sv. Petek

Hidro elektrarna Sv. Petek

NLB bo danes z računa družbe Riko Janeza Škrabca pobrala 5,6 milijona evrov. To pa zato, ker je makedonska energetska družba ELEM, ki je bila investitor HE Sv. Petka, Riku unovčila garancijo zaradi zamude in napak na opremi. Janez Škrabec pravi: »Garancija je bila unovčena neupravičeno. To bomo v arbitražen postopku, ki ga bomo sprožili, tudi dokazali. Prepričan sem, da bomo ta denar dobili poplačan v dveh letih, in to z obrestmi in poplačilom škode, ki jo bomo imeli zaradi unovčitve.«

Elektrarna Sv. Petka, ki stoji v bližini Skopja, redno obratuje od 1. avgusta 2012. Riko je posel gradnje HE na ključ kot generalni izvajalec dobil leta 2006, ko je na javnem razpisu družbe ELEM (Elektrarni na Makedonija) premagal hrvaško družbo Končar in dva kitajska ponudnika. Takrat je bila dogovorjena vrednost projekta 41 milijonov evrov, elektrarna naj bi bila zgrajena v treh letih. Riko je uredil tudi financiranje posla, posojilo je dala ameriška banka Depfa, garancijo zanj makedonska država. Končalo se je tako, da je Riko dobil plačanih 56 milijonov evrov. Podražitev je bila posledica težjih geoloških razmer od sprva znanih in vnovičnega projektiranja zaradi uskladitev makedonskih predpisov s predpisi EU. Elektrarna, ki ima dva energetska bloka po 18 megavatov – naredil jih je Litostroj Power -, je začela redno obratovati 1. avgusta 2012, za kar ima obratovalno dovoljenje in od takrat deluje normalno.

Zakaj je po dveh letih in pol za ELEM nastala težava?

ELEM pa je dve leti in pol pozneje, natančneje 12. marca letos, na NLB poslal zahtevo za unovčenje garancije za dobro izvedbo del. Riku očitajo prekoračitev roka izvedbe del, napake na hidromehanski opremi in neodpravljene napake iz prevzemnega protokola. Na ELEM, ki ga vodi Dejan Boškovski, so nam povedali: »Riko je pri izvedbi del prekoračil rok predaje za več kot 270 dni. S tem se vrednost projekta za 10 odstotkov zniža. Riko kljub našim večkratnim pozivom ni odpravil napak v garancijskem roku, zato smo zdaj garancijo unovčili, saj bi aprila potekla.«

Unovčitev zaradi zamude

Kar zadeva prekoračitev roka izvedbe del, v Riku pravijo: »Ko je imel Riko zahtevo za dodatna dela, je prek predarbitražnega postopka dosegel povišanje cene in pri tem ELEM priznal vrednost penalov v višini nekaj milijonov evrov. Hidroelektrarna je začela redno obratovati 1. avgusta 2012, poskusno pa že prej. ELEM je zavlačeval s prevzemom objekta po poteku preizkusnega obratovanja. Dokumentacijo o tem smo na banko poslali v času izdaje garancije za izvedbo decembra leta 2012. ELEM je potem 5. februarja 2013 le opravil prevzem elektrarne in skladno z makedonskim pravom bi moral zahtevek za plačilo kazni za zamudo uveljavljati ob prevzemu, če bi dejansko prišlo do zamude. Pa tega ni storil.«

Litostroj Power očitke zavrača

Na ELEM garancijo unovčujejo tudi zaradi hidromehanskih del. Vprašali smo jih, za kakšne napake gre, če pa je Turobinštitut septembra lani ugotovil, da agregati oziroma turbine delujejo dobro, kar je ELEM potrdil. Na to vprašanje nam niso odgovorili. Agregate je naredil Litostroj Power, kjer zdaj pravijo: »Ne obstajajo nikakršni razlogi za unovčevanje garancije. Oba agregata obratujeta skladno s pogodbenimi zavezami in standardi, in to v celotnem področju obratovanja brez omejitev. Izvedene so bile tudi dodatne meritve pri neodvisni instituciji, ki so to potrdile. Razhajanja med naročnikom in izvajalcem so v pojmovanju pogodbenih zavez in standardov, povezanih z vibracijami na ohišju ležaja, do katerih prihaja zaradi hidravličnega vrtinca pod gonilnikom pri nižjih obremenitvah (v okolici 40 odstotkov maksimalne obremenitve). Ta hidravlični pojav je normalen pojav pri vseh Francisovih turbinah in ga regulira standard ISO 10816-5.«

Riko je dovolj robusten

Kar zadeva neodpravo napak v garancijskem roku, na Riku pravijo: »Te napake smo odpravili.« Kakšne posledice bo imela unovčena garancija za Riko? »Smo dovolj robustni in imamo dovolj rezerv, da to ne bo vplivalo na poslovanje Rika. Računamo, da se nam zaradi tega tudi boniteta ne bo poslabšala. Bomo pa v arbitražnem postopku, ki bo skladno s pogodbo potekal v New Yorku, če se ne dogovorimo, da bo potekal v Evropi, dokazali, da je unovčitev neupravičena. Ko smo se pogajali, in to je razvidno iz protokolov, so nam na ELEM očitali zamudo v vrednosti 1,5 milijona evrov in pa odškodnino pri Litostrojevih turbinah v višini prav tako okoli 1,5 milijona evrov. Niso pa njihove zahteve nikoli presegale tri milijone evrov, a tudi to je po naši oceni neupravičeno,« je povedal Janez Škrabec.

Vir: finance.si, Mateja Bertoncelj

Komentiraj