Ribnica

Četrta izredna seja občinskega sveta Občine Ribnica

Svetniki na 4. izredni seji

Ribnica – V četrtek, 15.12.2011 je bila v Ribnici četrta izredna seja občinskega sveta. Razlog za izredno sejo je bilo nesprejetje proračuna za leto 2012 še v letošnjem letu, torej do konca leta 2011.

[oglas tip=”160×600″]Glede na to, da bi bilo zaradi bližajočih praznikov težko sklicati redno sejo, se je župan Jože Levstek odločil za sklic izredne seje. Svetniki so tako sprejeli začasno financiranje občine za obdobje treh mesecev, od januarja, do marca 2011, v tem času pa so na podlagi 32. člena Zakona o javnih financah tudi določene omejitve dela občinske uprave in ostalih neposrednih porabnikov proračunskega denarja. Vzrok za sprejetje začasnega financiranja je zaplet pri največji investiciji občine v tem mandatu župana in svetnikov, to je vrtec. Gradnja novega vrtca, za katerega bi bilo treba odšteti 5,5 milijona evrov, se po sedanjih izračunih ne bi mogla končati brez zadolžitve in zajetnega posega v občinski proračun, potem ko je izpadel vložek države in sicer okoli 600 tisoč evrov. Za naložbo je iz kohezijskega sklada namenjenih 2,2 milijona evrov, razliko 2,5 milijona evrov pa bi moral investitor, torej občina, zagotoviti z zadolževanjem, to pa je po besedah župana Jožeta Levstka preveč.

Spomnimo, že oktobra so svetniki na sedmi redni seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna, ki je bil posledica zmanjšanja financiranja iz državnega proračuna in nižjih prihodkov občine. Celotni prejemki so se z dobrih enajst milijonov znižali na osem milijonov, 729.808 evrov, kar je za dobra dva milijona manj od načrtovanega oz. 21 odstotkov manj. Posledično so se znižali tudi izdatki. Ti so bili planirani v višini enajst milijonov 774.603 evre, po rebalansu pa naj bi znašali dobrih devet milijonov oz. 23,5 odstotkov manj. Proračunski primanjkljaj je bil takrat v višini 277.334 evrov. Najbolj so se znižali kapitalski prihodki občine, kar je posledica neugodne gospodarske klime na trgu nepremičnin. Ti prihodki naj bi bili nižji za kar 87,5 odstotkov. Nižje so tudi donacije, predvsem za izgradnjo vrtca, občuten pa je tudi izpad transfernih prihodkov s strani države, ki se je znižal za dobrih 47 odstotkov. Znova je tukaj najbolj opazna zamrznitev gradnje novega vrtca.

Tudi pri odhodkih je letos občina najbolj varčevala pri investicijah, kar je posledica nižjih transfernih prihodkov. Poleg vrtca, letos ni bilo investicij v projekt ‘Vodovod in kanalizacija Lipovšica’ ter ‘Nadomestne ceste Ortnek’. Projekt ‘Čistilna naprava Ortnek’ se izvaja, vendar so investicijski izdatki nižji od načrtovanih. Občina kljub oktobrskemu rebalansu ni načrtovala dodatnega dolgoročnega, niti likvidnostnega zadolževanja. Na dan 30.9.2011 je bila Občina Ribnica zadolžena v višini 1.630.000 evrov oz. 175 evrov na prebivalca.

Kljub temu župan letošnje leto ocenjuje kot dobro. Občino Ribnica uvrša v zlato sredino in dodaja, da je dobro krmaril med čermi krize in si podobno leto obeta in želi tudi prihodnje leto.

Hkrati vabi na zaključek leta, v soboto, 31. decembra, pred Športni center Ribnica, ko bo Občina pripravila že tradicionalno silvestrovanje na prostem. Poleg ognjemeta vas bo v novo leto popeljal ansambel Zakrajšek. Silvestrovanje se bo pričelo ob 22. uri.

Vir: radio1.si

3 komentarji

Komentiraj