Ribnica

Cesta skozi Inles buri duhove

Cesta skozi Inles buri duhove

Cesta skozi Inles buri duhove

Občina Ribnica je sredi januarja objavila razglas, da je podan predlog za prenos dela parcele št. 1437/1, v izmeri 1900 m2 iz javnega dobra v last Občine Ribnica, ker ne služi več svojemu namenu. Krajane Lepovč je razglas precej razburil in na Občino so naslovili pripombe na razglas. Poleg tega so ustanovili tudi neke vrste civilno inciativo.  Franc Oražem, krajan Lepovč je povedal, da so se za ta korak odločili zato, ker se kvaliteta življenja z odvzemom ceste iz javnega dobra, ne samo za krajane Lepovč, ampak tudi za zaposlene v industrijski coni Riko, stanujoče na Struški, Kolodvorski ulici, ter prebivalce Goriče vasi, Hrovače in Otavic bistveno poslabša. S tem se jim bo razdalja do centra Ribnice podaljšala za 800 m. Promet bi s tem kanalizirali v bližino osnovne šole, kar po njegovem ni v interesu krajanov in verjetno tudi ostalih občanov.

V pripombah navajajo še, da gre za kategorizirano občinsko cesto, ki se je ne more nadomestiti z že kategorizirano in za rekonstrukcijo predvideno občinsko cesto. Edino nadomestilo pravijo, je izgradnja nove ceste, ki nadomesti prejšnjo. Na vprašanje, kaj bodo storili, če Občina njihovih pripomb ne bo upoštevala, je Oražem povedal, da bodo obvestili Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno pri dajanju soglasij za kotlovnico na Inlesu, ki jo bodo gradili v bližnji prihodnosti, ministrstvo za promet in ostala pravna sredstva, če bo potrebno.

Župan Občine Ribnica Jože Levstek o cesti skozi dvorišče podjetja Inles pravi, da je dejansko nevarna in da se lahko delavcem podjetja Inles zahvalimo, da se doslej na njej ni zgodilo kaj hujšega. V primeru morebitne nesreče, bi bila Občina kriva, zakaj na tem delu ni storila nič. Dokler se nič ne zgodi je pač vse uredu, vendar stvari ne morejo tako stati kot doslej.

Problematika te ceste seveda ni nova, vleče se če več desetletij. Povedal je, da je ta poteza Občine nadaljevanje celostnega urejanja severne servisne ceste, zato je bil prvi korak javno naznanilo, da preverijo, kaj meni strokovna javnost. Župan je razočaran, ker je premalo mnenj strokovne javnosti in utemeljitev, ki bi to cesto bolj jasno opredelile, za kakšne namene naj se uporablja. Dejstvo je, da želi občina narediti korak naprej, nadaljevati z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki bo cesto reševal od te točke, preko podjetja Meles, do bencinskega servisa MOL, s tem bo celota smiselno in varno zaokrožena in ceste skozi Inles pred izgradnjo servisne ceste ne bodo zaprli, tako da je bojazen krajanov, da bi jim odvzeli cesto odveč, je svoje utemeljitve zaključil župan.

Svoja mnenja in predloge lahko na Občino Ribnica naslovite tudi vi, do petka, 12. januarja.

Dodajmo, da je v zgodbi zadnjih dni premalo neposrednega dialoga med občani in občino v iskanju rešitev in da je za volilno leto to vsekakor udarna zgodba, upamo pa, da bodo oboji našli skupen jezik v dobro zdajšnjih in prihodnjih generacij.

Vir in foto: radio1.si

Komentiraj