Ribnica

Čaka nas ločeno zbiranje odpadkov – pred vsako hišo trije zabojniki za smeti

Grosuplje, Ribnica – Da bi čim več odpadkov ločeno zbrali že na izvoru, je javno komunalno podjetje Grosuplje (KPG) začelo uresničevati tako imenovani pilotni projekt v grosupeljskem naselju Sončni dvori in na Cikavi, kjer so vsem stanovanjskim hišam na dvorišča postavili po tri zabojnike: za mešane in organske odpadke ter zabojnik za embalažo. V projekt bodo še letos vključili Grosuplje, Šmarje – Sap, Ivančno Gorico in Videm. V Ribnici bodo k temu projektu pristopili z manjšo zakasnitvijo.

Kot je za Delo povedal direktor KPG Tomaž Rigler, je strogo ločevanje odpadkov že v gospodinjstvih enostavnejši in cenejši način za nadaljno predelavo teh surovin kot obdelava odpadkov na dragih obratih za mehansko in biološko obdelavo odpadkov (MBO). Prepričan je, da bodo tako ločene zbrane frakcije učinkovita zamenjava za obrat MBO. Najprej so premični obrat MBO nameravali najeti in ga postaviti v Špaji dolini, kjer bi obratoval do postavitve tistega na ljubljanskem barju, kamor bodo po letu 2014 vozili smeti v obdelavo. Ker pa je tak obrat predrag, bodo najkasneje v dveh letih dosledno ločevanje odpadkov na izvoru razširili še na ivanško in dobrepoljsko občino.

Do tu se zdi projekt enostaven in lahko uresničljiv, a ima nekaj možnosti tudi za neuspeh. Okoljsko ministrstvo mora najprej spremeniti uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih in v novi, ki bo pripravljena predvidoma v aprilu, določiti cilje, koliko kilogramov posamezne vrste odpadkov na prebivalca bo treba zbrati, da bodo komunalci, denimo na regijsko deponijo komunalnih odpadkov v Špaji dolini, lahko odlagali ostanke odpadkov – najprej jih bodo odložili na manjših kupih, jih nekaj tednov pustili, da odteče voda in izgine smrad, šele nato bodo šle smeti na deponijo – brez predhodne obdelava na obratih MBO. Ker od začetka lanskega leta odlagajo smeti v Špaji dolini tudi iz občin Ribnica, Loški Potok in Sodražica, bodo grosupeljski način ločevanja odpadkov na izvoru morali prevzeti tudi v teh občinah, k čemur jih zavezuje podpisana pogodba.

Direktor ribniške komunale Bojan Trdan je povedal, da bodo sledili grosupeljskemu projektu, a z manjšo zakasnitvijo, saj bodo občine morale skupaj zbrati nekaj več kot 150.000 evrov, medtem ko bo morala komunala na novo določiti smetarske poti do vseh naselij. »Gre za projekt, ki ga ne bo mogoče uresničiti čez noč, temveč postopoma,« je prepričan Trdan, ki se bo prihodnji teden sestal z vodstvom grosupeljske komunale.

Vir: delo.si, Bojan Rajšek

3 komentarji

  • @igor: očitno bi ti bilo prijetneje živeti poleg smetišča na katerega bi se vozile vse odpadke, samo, da bi plačeval 2€ komunalnega prispevka. Komunalni prispevek se bo mogoče začasno povečal, vendar pa bo sčasoma upadel. Zakaj? Ker bo z ločenimi odpadki manj dela, manj vožen in bodo tudi stroški nižji. Zdajšnji sistem ni vzdržen zato pričakuj aprila podražitev komunalnih storitev.

Komentiraj