Ribnica

Brezposelnost v Ribnici narašča, v Kočevju nižja

Brezposelnost v Ribnici narašča, v Kočevju nižja

Prosta delovna mesta

Ribnica – Na Ribniškem so v prvih šestih mesecih zabeležili za 4,7 odstotka več brezposelnih. Število prijavljenih oseb na kočevskem Uradu za delo pa se je v mesecu juniju zmanjšalo za 2,1 odstotka glede na enako obdobje lani.

Število prijavljenih oseb na kočevskem Uradu za delo se je v mesecu juniju zmanjšalo za 2,1 odstotka glede na enako obdobje lani. Na Ribniškem, kjer imajo eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji, pa so v prvih šestih mesecih zabeležili za 4,7 odstotka več brezposelnih posameznikov kot prej.

Ravno obratne so statistike glede novo zaposlenih prebivalcev, kjer ima pozitivno bilanco Ribnica, z negativno,torej z manj zaposlitvami, pa se soočajo v Kočevju.

Pozitivne številke se v obeh uradih kažejo tudi pri prilivu novih brezposelnih oseb, ki se je na Kočevskem in Ribniškem zmanjšal za 10 oz. za 16 odstotkov. V obeh uradih za delo so imeli več ponudbe novih prostih delovnih mest, še najmanj sprememb pa je pri strukturi brezposelnih, kjer še vedno prevladujejo tisti s prvo oz. drugo stopnjo izobrazbe. Najbolj se je zmanjšala brezposelnost pri najnižjem izobrazbenem kadru, se je pa za skoraj dva odstotka povečalo število tistih Ribničanov, ki so brez dela ostali z višjo oz. univerzitetno izobrazbo.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj