Ribnica

Bilančni dobiček Inlesa nerazporejen

Inles

Inles

Ribnica – Delničarji Inlesa so v petek, 17.6.2011 na skupščini odločili, da ostane bilančni dobiček v vrednosti 289.295 evrov nerazporejen. Upravni odbor in izvršni direktorji so dobili razrešnico.

2006 2007 2008 2009 2010
Stopnja rasti v %
Prihodki 26.792.013 25.678.630 25.199.023 23.347.230 25.774.142 -1,0
Čisti prihodki od prodaje 26.249.203 25.568.250 24.096.342 22.932.210 25.586.283 -0,6
Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT) 575.663 711.954 625.771 550.534 689.265 4,6
Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) 1.378.526 1.461.422 1.361.314 1.223.580 1.303.805 -1,4
Čisti dobiček ali čista izguba 195.330 258.267 220.260 279.566 578.591 31,2
Dolgoročna sredstva 8.753.000 9.690.799 9.665.378 9.357.554 9.129.731 1,1
Kratkoročna sredstva 9.114.760 8.466.038 7.737.606 7.800.406 8.615.431 -1,4
Kapital 7.072.630 7.072.958 7.262.541 7.568.024 8.131.639 3,5
Dolgoročne obveznosti 1.765.815 2.113.531 879.105 1.553.615 1.836.199 1,0
Kratkoročne obveznosti 9.153.576 9.023.270 9.302.603 8.078.407 7.813.218 -3,9
Število zaposlenih 348 343 314 309 308 -3,0

Vir: finance.si

Komentiraj