Ribnica

Andreja Škrabec o občinskih nagradah Občine Ribnica za leto 2011

mag. Andreja Škrabec

mag. Andreja Škrabec

Ribnica – Podeljevanje občinskih nagrad je osrednji del oktobrske proslave ob prazniku občine Ribnica. Občina podeljuje različne nagrade posameznikom, skupinam ali podjetjem, ki so se izkazali z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih gospodarskega ali družbenega življenja ter s tem prispevali k ugledu in napredku občine in širše skupnosti.

Letošnjo Urbanovo nagrado za dosežke na gospodarskem področju je prejelo podjetje Tanko d.o.o., kjer v obrazložitvi predlagatelj (stranka SDS) navaja, da je podjetje nabralo dovolj izkušenj in referenc s področja graditve objektov nizkih gradenj. Na javnih razpisih se tako enakovredno kosa z vsemi velikimi podjetji. Predlagatelj tudi navaja, da se je podjetje kljub težkim gospodarskim razmeram ohranilo in veliko sredstev vlaga v nabavo novih strojev, vozil in opreme, ter skrbi za varno zaposlitev. Izpostavi še njegovo družbeno odgovornost, ki se izraža v sponzoriranju kulturnih, športnih in drugih
društvih in ne nazadnje, v enaki meri sponzorira tudi večino prireditev v ribniški občini.

Dosežki, ki presegajo običajno poslovanje podjetja se vsekakor ne morejo meriti zgolj v nabavi strojev in opreme za njegovo nemoteno delovanje, še manj pa se lahko izkazujejo v sponzoriranju občinskih prireditev. Težko bi naštela kakšno ribniško podjetje, ki po svojih močeh ne sponzorira različna kulturna in športna društva in lahko smo zadovoljni, da takšna podjetja imamo. Sponzoriranje občinskih prireditev pa vsekakor ni higienična obrazložitev nagrade, saj občina mora delovati v dobro občanov in za njeno nemoteno poslovanje prejema davkoplačevalski denar od vseh nas.

Pri pregledu uspešnosti podjetja Tanko d.o.o., nam spletni portal Supervizor (http://supervizor.kpk-rs.si/) razkriva, da je večino prihodkov v zadnjih dveh letih podjetje pridobilo s poslovanjem z občinama Ribnica in Loški Potok. V osmih letih je tako pridobilo 6.074.138,92€ proračunskih sredstev, od tega 4.340.676,21€  samo iz občine Ribnica. Za primerjavo naj navedem medijsko razvpito podjetje Ultra d.o.o. (ki ga povezujejo s stranko Zares), ki je v istem obdobju prejelo za 1.251.700,53€ proračunskih sredstev.

Drugo predlagano podjetje za Urbanovo nagrado, avtošola Herbby d.o.o., kljub letošnji 20. obletnici delovanja, ki poleg vseh vrst tečajev organizira šolo varne vožnje, izobražuje mladino o varnosti na cesti, vsako leto brezplačno izpelje kolesarski tečaj in izpit osnovnošolskih otrok, donira hitrostne table, ki nas opozarjajo na preveliko hitrost in tako v veliki meri prispeva k večji varnosti vseh udeležencev v prometu, nekaterih članov mandatno volilne komisije pod vodstvom Jožeta Tanka ni prepričalo. Uspešnost in družbeno odgovornost podjetja nekateri očitno merimo z različnimi vatli.

Pri vseh sredstvih, ki jih je občina v zadnjih letih namenila za obnovo in gradnjo cest ter drugih objektov, pa prebivalci vasi Kot, kljub večletnim opozorilom na nevzdržno situacijo v njihovi vasi, niso bili deležni večje pozornosti župana.  Dnevno po njihovi cesti pelje skoraj 80 težkih tovornjakov, ki po ozki ulici, brez pločnika, ogrožajo tamkajšnje prebivalce. Hrup in prevelika osna obremenitev tovornjakov puščata neizbrisne posledice, ki krhajo zdravje in potrpežljivost tamkajšnjih ljudi. Vsega naenkrat se ne da postoriti, a po toliko letih agonije prebivalcev vasi Kot bi vendarle pričakovali, da bo občina nemudoma ukrepala. Zagotoviti je potrebno spodobno življenje ljudi v tem delu občine, hkrati pa omogočiti gospodarskemu subjektu opravljanje dejavnosti v obsegu, za katerega ima ustrezna dovoljenja.

Ali novi prostorski plan, ki ga vsi že nestrpno pričakujemo, naposled prinaša tudi to rešitev? Čakam na odgovor s strani občinske uprave in predvsem na njihovo takojšnje ukrepanje. Do takrat pa lahko le upam, da ne bo prišlo do kakšne nesreče ali večje materialne škode.

mag. Andreja Škrabec

4 komentarji

  • ona bo vedla kaj je prou pa kaj ne…. zmeraj nagaja z besedami našemu županu in poslancu, njihova stranka zares se je zelo “fajn” pokazala sedaj ko je bila v trojčku vlade…( te zelo fajn misli, zelo katastrofalno in žalostno , da je mag.)

  • Normalno, da je dobil nagrado Tanko d.o.o. že zaradi samih sorodstvenih povezav. In kjer koli se kaj gradi na račun občine je tako ali drugače vpleteno to podjetje =) saj superevizor to jasno potrdi!

Komentiraj