Francetova jama

Jamarski dom pri Francetovi jami

Francetova jama je v Mali gori  pod Seljanom na tretini planinske poti do Svete Ane. Globoka je 5 metrov. Na dnu je podorno skalovje, ob strani med kamenjem pa se odpira navpična votlina, komaj dovoljna za vhod. Konča se v poševnem lijaku, na dnu katerega je grušč. Lijak se razširi v dvoranico 3-4 m visoko, katere dno predstavlja na južni strani pod lijakom vršaj. V jami so suhe ponvice, dva večja kamenja sigaste tvorbe in sigaste zavese. Vanjo proseva malo svetlobe.

Zanimiv je podatek, kako je Francetova jama dobila svoje ime. Najprej so jo jamarji hoteli poimenovati Ježevka. Takrat je bil namreč lastnik parcele, na kateri je jama, France Klun – Jež. Ker pa je bilo v letih po 2. svetovni vojni med ribniškimi jamarji, ki so jamo odkrili in se vanjo spustili, kar sedem Francetov, so jami dali ime Francetova jama. 1957. leta je bilo uradno ustanovljeno Društvo za raziskovanje jam Ribnica, ki je odkupilo parcelo, na kateri je Francetova jama. Leta 1960 je bila jama uradno registrirana, uredili so dostop in v neposredni bližini zgradili prvi jamarski dom v Sloveniji. V ribniški Mali gori se nahajajo poleg Francetove jame še velika brezna kot npr. Žiglovica ali pri Tobakovi hruški ter veliko manjših jam in brezen.

vir: wikipedija