Loški Potok

V Loškem Potoku čakajo na križišče

Gradnja križišča na Hribu

Občina Loški Potok je lani – skupaj z Direkcijo za ceste RS – začela največjo naložbo zadnjih nekaj let, gradnjo križišča lokalnih in regionalnih cest. Na Hribu, kjer je sedež občine in kjer imajo prostore tudi vse pomembne ustanove te lokalne skupnosti, je stičišče dveh regionalnih cest, Sodražica–Podplanina in Loški Potok-Lož pri Starem trgu. Poleg tega se na to točko navezujejo še štiri lokalne ceste.

Vse so se križale pod ostrim in nepreglednim kotom, nejevoljnost voznikov pa je bila očitna zlasti pozimi, ko je na potoški planoti zapadlo tudi do poldruga metra snega. Križišče kot nekakšno razvojno coklo, je začela občina reševati takoj po ustanoviti leta 1995.

Leta 2006 je bil sprejet lokacijski načrt, vmes pa so se vrstila usklajevanja z ministrstvom za kulturo, ki je oporekalo tej ureditvi, češ da gre za poseg v izjemno krajino.Direkcija za ceste je zato dlje časa iskala alternativne rešitve zaradi naklona nadvoza. A je občini, ki je morala pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja sama izdelati projektno dokumentacijo in v dogovoru z ministrstvom za promet voditi postopke pri odkupu zemljišč, uspelo prav zaradi tega naložbi dati zagon.

Zaradi prostorskih potreb so morali v okolici po dogovoru z lastniki ob pravični odškodnini porušiti pet stanovanjskih objektov in dve gospodarski poslopji.

Investicija je vredna 2,8 milijona evrov. Nekaj več kot polovico tega zneska bo krila Direkcija za ceste, ostalo pa občina, ki je pridobila okrog 740.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občinskega denarja bo 580 tisoč evrov.

Direktor občinske uprave v občini Loški Potok Viljem Vesel je povedal, da bo ureditev križišča pomenila tudi normalizacijo pretočnosti tovornega prometa, s tem pa tudi večjo varnost in razvojno možnost za sam kraj. V sklopu obnove bodo zgradili pločnike ter uredili javno razsvetljavo inpotrebne komunalne vode. V neposredni bližini bo tudi parkirna hiša, s katero bo rešen tudi problem parkiranja v Loškem Potoku.

Dela, ki bodo zaključena do prihodnje pomladi, izvaja gradbeno podjetje Primorje.

Zvok: Viljem Vesel o projektu ureditve križišča

Vir: radiokrka.com

Komentiraj