Loški Potok

V Drago elektrika pod zemljo konec marca 2014

Loški Potok
Loški Potok - »Na ta način bo elektriko dobilo 450 ljudi, ki na območju KS Draga živijo v desetih vaseh,« pravi župan. Foto: Simona Fajfar /Delo

Hrib/Loški Potok – V krajevni skupnosti Draga, kjer je žled popolnoma uničil daljnovode, elektriko še vedno dobivajo s pomočjo agregatov. »Tako bo do konca marca, ko bomo položili električne kable v zemljo in bodo odjemalci spet priklopljeni na omrežje,« pravi Vincenc Janša, direktor kočevske enote Elektra Ljubljana.

Loški Potok

Loški Potok – »Na ta način bo elektriko dobilo 450 ljudi, ki na območju KS Draga živijo v desetih vaseh,« pravi župan. Foto: Simona Fajfar /Delo

»V teh dneh bomo na trasah vkopa sklicali lastnike zemljišč, da bi čim prej dobili njihova soglasja in lahko začeli delati,« je dejal Janez Novak, župan občine Loški Potok, ki pravi, da imajo zaradi žleda v občini za okoli 1,5 milijona evrov škode; največ, 1,2 milijona, v gozdu in še 178.000 evrov na cestah. Občina bo Elektru pomagala pri pridobivanju soglasij, ki so ponavadi največji problem, poseg pa bo brez gradbenih dovoljenj.

Deset kilometrov daljnovoda

Električne kable nameravajo zakopati na štirih trasah: od Travnika proti Lazcu, od Lazca proti Staremu in Novemu Kotu, od Črnega Potoka proti Žurgam v občini Osilnica in od Črnega Potoka prek Vurhov proti Podplanini.

Skupno gre za okoli deset kilometrov daljnovoda. »Na ta način bo elektriko dobilo 450 ljudi, ki na območju KS Draga živijo v desetih vaseh,« pravi župan.

Kakšni bodo stroški, še ni znano, okvirno kilometer novega 20-kilovoltnega kablovoda stane od 50.000 do 60.000 evrov. Obnova nadzemnih daljnovodov, ki je jih je v teh gozdnatih in redko poseljenih krajih žled popolnoma uničil, ne bi bila smiselna.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj