Loški Potok

Konstrukcija mostu v Loškem Potoku že vidna

Konstrukcija mostu v Loškem Potoku že vidna

Konstrukcija mostu v Loškem Potoku že vidna

Središče občine Loški Potok bodo uredili v treh fazah. Podrli so že štiri stavbe, dve še bodo, nato pa bodo gradili nove, tudi parkirno hišo. Predvidoma do konca leta 2014 bodo na Hribu, v središču občine Loški Potok, končali celovito prenovo občinskega centra. »To je za našo občino velik projekt, zato smo ga razdelili na tri faze,« je povedal Janez Novak, župan občine Loški Potok. Prva faza je ocenjena na dva milijona evrov.


Na Hribu je že mogoče videti temeljno konstrukcijo mostu, ki so jo postavili lani. Do leta 2011 bodo na Hribu uredili še križišče dveh glavnih cest: Sodražica–Hrib–Podplanina in Hrib–Lož. »Zaradi urejanja križišča smo podrli štiri stavbe, spomladi bomo še dve,« je pojasnil Janez Novak. Novo križišče bo namreč na dvakrat večjem prostoru. Vrednost prve faze, v katero so vključili ureditev ceste, kanalizacije in druge infrastrukture, je ocenjena na dva milijona evrov. Ministrstvo za promet bo prispevalo milijon evrov, drugi milijon pa bodo zagotovili iz proračuna in evropskih virov. »Drugo fazo nameravamo uresničiti v letih 2010, 2011 in 2012. Na območju, kjer urejamo križišče, bomo zgradili dve stavbi,« je povedal župan. Na svetu regij so se že dogovoril za denar, in sicer za 927.000 evrov. »V prvi stavbi, Hrib 14, bo kulturno-turistični center, v drugi, Hrib 7, bodo društveni prostori, pet stanovanj in parkirni prostori,« je dodal Novak.

Tretje faze obnove občinskega središča se bodo lotili v letih 2013 in 2014. Kjer je zdaj premajhen gasilski dom, bodo zgradili parkirno hišo. Gasilski dom bodo postavili drugje. Novak je prepričan, da so v strnjenem občinskem središču s trgovinami, banko, šolo, občinsko stavbo nujni tudi parkirni prostori. »Pričakujemo, da nam bo uspelo polovico denarja za gradnjo parkirne hiše zagotoviti iz proračuna, drugo pa iz evropskih sredstev, gasilski dom pa bo gradila občina,« je povedal Novak.

V tretji fazi nameravajo dograditi dom starejših občanov, da bi lahko v njem bivalo 140 ali 150 stanovalcev, zdaj jih 60.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj