Izleti Koledar dogodkov

3.Tradicionalni kulturno-rekreacijski pohod “Z znanimi Ribničani na pot”

Kam: na pohod »Z znanimi Ribničani na pot« – Iz Ribnice v “Lončarijo”
Kdaj: v soboto, 23. 10. 2010 ob 7:45h
Info: T: 01/8369-335, M: 051-415-429, E: turizem.ribnica@siol.net

3. Tradicionalni kulturno-rekreacijski pohod
»Z znanimi Ribničani na pot«
Iz Ribnice v »Lončarijo«


Datum: sobota, 23. 10. 2010.
Zborno mesto:
ob 7:45, pred nekdanjo Cenetovo gostilno na Škrabčevem trgu v Ribnici (nasproti župnijske cerkve in NLB banke).
Organizatorja: Turistično informacijski center Ribnica in Planinsko društvo Ribnica.
Štartnina: 5 € (vključeno: topla malica, organizacija, turistično in strokovno vodenje, spominek).
Zahtevnost: pot je lahka, pohod ni zahteven.
Čas hoje: ca. 5 ur, čas trajanja celotnega programa 7 – 8 ur.
Vodja pohoda: Janez Centa.
Obvezna oprema: primerna pohodniška obutev, topla oblačila, malica in pijača iz nahrbtnika.
Prijave in informacije: do petka, 22. 10. 2010: TIC Ribnica, 01/ 8369 335; 051/ 415 429; turizem.ribnica@siol.net.

V primeru dežja bo pohod prestavljen na soboto, 30. 10. 2010.

Opis
PD Ribnica in TIC Ribnica vabita na kulturno-rekreacijski pohod iz Ribnice v Lončarijo. Zbrali se bomo nasproti župnijske cerkve sv. Štefana v Ribnici, točneje pred rojstno hišo znanega Ribničana, Janeza Podboja ali po domače Cenetovega gospoda, ki je prvi zapisal Ribniško himno. Ravno letos namreč mineva 100 let od njegove smrti. Iz Ribnice nas bo pot vodila do vznožja Velike gore, mimo Ugarja in do Zalužja ter do t.i. lončarskih vasi na jugu Ribniške doline. Tu se bomo bolje spoznali s kulturno dediščino Dolenje vasi. Si ogledali cerkev Sv. Roka, obiskali lončarsko delavnico in rojstno hišo Petra Kozine, ustanovitelja tovarne obutve Peko. V Ribnico se bomo vračali mimo znamenite kapelice sv. Marjete in Otavic, kjer bomo prijetno druženje zaključili z zasluženo toplo malico.

Janez Podboj – Cenetov gospod (Ribnica 1848, +1910 )
Podboj se je kot duhovnik in poljudni pisatelj vseskozi počutil vnetega Slovenca z besedo in dejanjem.
Njegova največja zasluga je, da je zapisal ribniško himno Urban iz Ribnice oz. S’m Ribn’čan Urban.

Peter Kozina (1876-1930)
Gospodarstvenik, ustanovitelj tovarne PEKO v Tržiču, ljubitelj umetnosti in mecen (prenovil je nekdanjo Zoisovo palačo v Ljubljani), je bil rojen v Dolenji vasi pri Ribnici.

Ribn’ška himna

S’m Ribn’čan Urban
S’m Ribn’čan Urban,
po cajl’m svajt’ znan;
j’st brihtne s’m glavé,
pa žlice imám nové.
S’m rieku: kjer je veselica,
b’ se prodala kova žlica;
s’m s’mkaj se podal,
de bi jih kaj prodal.

J’st hval’t se ne smajm,
le tülku vam povajm,
de take ruobe naj,
ne ljat? ne drgej.

De bom pa j’st Urban
P’r vas še bolj poznan,
le-tú vam zdaj povajm,
k’ naj znanu vs’m ljudajm.

J’st dajlam žlice vsake suorte,
kar si jih ranku zmis’lt muorte,
ribežne in škatl’ce
pa tüd kühav’nce.


J’st dajlam škafe in rešiéta,
rajte, briente, vs’ga šienta,
s’m mojst’r j’st od žlic,
čebru, k’blu, k’blic.

Poslüšájte vsi narpraj,
kar se vam zdaj povaj
od žličnega gradu,
k’ je tam p’r sklajdn’ku.

Koku je lajpa ta posuoda,
kjer se spravlja süha ruoba;
le-tú je tist’ grad,
k’ hran’ muj zaklad.
Kok žalost’n ta svajt
je bil zarajs poprajd,
k’ naj tac’h blu ljudi.
de b’ žlice dajlali.
S’ skorjami so žüpo jejl’,
sklajde na kolajna dejl’,
tu rajs naj bještru blu,
od ujst je kapalu.

Prebrisani možje
od Sviétga Primože
se zmisl’jo narpraj,
kar se vam zdaj povaj:

Od šruoc’h ujst so miero vziéli,
so žlice dajlat’ začiéli,
so sturli ruobe tié
za cajle deželié.

Zdej so šl’ po svájt
pozimi in polájt,
pa ne samu možjé –
kar lajze inu grié.

Križem svajt so se podali,
süho ruobo ponüjali;
vsa majsta in vasi
so z žlicam’ obšli.

Vsak muore b’t učan
predájat ruobo sam;
če muodru govorí,
s’ že kaj prdobí.

Kislu mlajku s’ zgovarja,
v torbo krüha, v mošno dnarja.
Ku ruobo vso predá, na,
naj dnarja naj blaga.

Besedilo ribniške himne Urban iz Ribnice oz. S’m Ribn’čan Urban je prvi zapisal Cenetov gospod – Ribničan Janez Podboj, duhovnik in poljudni pisatelj (1848–1910).
Zapisano besedilo je ena od različic ribniške himne.

Komentiraj