Koledar dogodkov Slovenija

Vabilo na razpravo o ravnanju z odpadki – Očistimo Slovenijo: za vedno!

Kdaj: v četrtek, 8. 4. 2010 od 16h do 19h
Kje: poslovna stavba Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana
Info: andreja.palatinus@ocistimo.si

Vabilo na razpravo o ravnanju z odpadki

Očistimo Slovenijo: za vedno!

v četrtek 8. april 2010, od 16. do 19. ure,

poslovna stavba Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana


Današnja slovenska družba troši naravne vire s popolnoma netrajnostnim korakom. V letu 2008 smo v Sloveniji pridelali kar 453 kg odpadkov na prebivalca. Velika večina odpadkov, kar 75 %, pristane na odlagališčih, s čimer izgubimo tako pomembne naravne vire, kot tudi energijo za njihovo procesiranje.

V okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! želimo opisani trend na področju ravnanja z odpadki preobrniti. Slovenija potrebuje trajnostno naravnano politiko ravnanja z odpadki, saj lahko le tako zagotovimo zmanjšano rabo naravnih virov, izboljšano učinkovitost rabe teh virov in minimaniziranje našega vpliva na okolje. Zato smo pripravili izhodišča za trajnostno politiko ravnanja z odpadki, ki jih želimo skozi razpravo ‘Očistimo Slovenijo: za vedno!’ izpostaviti kritiki in priporočilom slovenskim strokovnjakom in entuzijastom na področju ravnanja z odpadki.

Ključni cilj razprave je pridobiti mnenja in priporočila različnih deležnikov, tako zakonodajalcev, kot državljanov, na predlagana izhodišča za trajnostno politiko ravnanja z odpadki ter na ta način oblikovati dokument, ki bo postavljal realne cilje in poti za trajnostno ureditev področja odpadkov.

V prvem delu razprave bodo predstavljeni ključni izzivi ravnanja z odpadki, nato pa bomo skozi moderirano razpravo s panelisti in občinstvom nadgrajevali predlagana izhodišča.

Razprava bo potekala 8. aprila 2010 od 16. do 19. ure v poslovni stavbi Slovenijalesa (velika dvorana) na Dunajski 22 v Ljubljani.


Program dogodka

15.45 – 16.00 Zbor udeležencev
16.00 – 16.10 dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora: Uvodni nagovor
16.10 – 16.20 Predstavitev projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
16.20 – 17.00 Ključni izzivi na področju ravnanja z odpadki

  • > Albin Keuc: Odpadek – ključni izdelek današnjega gospodarstva?
  • > Petra Matos: Politika napačnih prioritet vs trajnostna politika ravnanja z odpadki
  • > Andreja Palatinus: Slovenija v svetu odpadkov
  • > mag. Katja Buda: Zakonodajni okvir in financiranje

17.00 – 17.20 Odzivi na predstavitve – moderirana razprava
17.20 – 17.30 Oblikovanje predlogov za ukrepe v skupinah
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 19.00 Sooblikovanje izhodišč skozi moderirano razpravo

Panelisti:

  • > prof. dr. Viktor Grilc (Kemijski inštitut Ljubljana),
  • > dr. Marinka Vovk (Okoljsko raziskovalni zavod)
  • > Jernej Fefer (Komunala Vrhnika)
  • > Valter Nemec (Snaga)


Udeležba na razpravi je brezplačna
. Zaradi omejeneih prostorskih kapacitet vas vljudno prosimo, da svojo prisotnost po e-pošti potrdite Andreji Palatinus do vključno 7. aprila.

Komentiraj