Koledar dogodkov Ribnica

Vabilo na koncert Ženski glasbeni pomenki

Anamanka
Anamanka

Kdaj: sobota, 5. april 2014, ob 19. uri
Kje: dvorana TVD Partizan, Ribnica
Info: —

JSKD OI Ribnica in Vokalna skupina Anamanka organizirata koncert

Ženski glasbeni pomenki

sobota, 5. april 2014, ob 19. uri, dvorana TVD Partizan, Ribnica
Program povezuje: Petra Gorše

Anamanka

Anamanka

Vokalna skupina Gallina
V iskanju novih vokalnih izrazov je konec leta 2010  nastala Vokalna skupina Gallina. Gallina veliko po-zornosti namenja izvajanju slovenske ljudske in umetne  glasbe, skladbam zlatega časa slovenske popevke,  na repertoarju pa se najdejo tudi skladbe vokalnega  jazza in popa. Še posebej pomembno poslanstvo vidi  skupina v spodbujanju mladih skladateljev k ustvar-janju novih skladb in s tem bogatenju ženske vokalne  in zborovske zakladnice ter dviganju kakovosti slov-enske glasbe v izvedbi ženskih sestavov.

V treh letih delovanja je skupina dosegla kar nekaj  vidnejših uspehov: oktobra 2011 je kot debitantka  na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov in  malih pevskih skupin v Kočevju prejela zlato plaketo,  aprila 2012 se je prvič udeležila slovenskega tek-movanja Naša pesem in prejela srebrno priznanje.  Lansko leto je bilo v znamenju novitet za visoke glas-ove s premierno izvedbo na letnem koncertu, nato pa  še na Sozvočenjih novembra 2012, kjer je skupina za  program Novosti za ženske prejela posebno nagrado  za kvalitetno in domiselno sestavo programa. V letu  2013 se je Gallina udeležila Festivala Sredi Zvezd,  kjer je kot debitantka prejela posebno nagrado za  najbolj izvirno »nit« nastopa ter tretjo nagrado pub-like, na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov  in malih pevskih skupin 2013 pa zlato priznanje z  odliko za doseženih 91 točk, priznanje za najboljšo  malo skupino, priznanje za najboljšo izvedbo skladbe,  napisane od 20. stoletja do in priznanje za najboljšo  izvedbo slovenske ljudske pesmi. V skupini prepevajo  Manca Simonič, Urška Brank, Ana Plemenitaš, Višnja  Fičor in Urška Banovec, pod umetniškim vodstvom Ane  Erčulj.

Vokalna skupina Anamanka
Vokalna skupina Anamanka je s prepevanjem pričela  leta 2007. V začetku leta 2008 je vodenje skupine  prevzel Simon Korošec, ki s spretnimi prijemi drži sku-pino na kupu, čeprav vedno kaka pevka manjka. Od  tod tudi njihovo ime v ribniškem narečju “Anamanka”.

V skupini je trenutno aktivnih 19 pevk, vendar pa se  število zaradi materinskih in drugih obveznosti ne-prestano spreminja. Prepevajo zelo širok nabor skladb  iz različnih obdobij, za dušo, kot pravijo, pa včasih  prija kakšna ljudska, pa popevka in še kaj. Leta 2012  so se tako udeležile regijskega srečanja Sozvočenja  2012 in uspele prepričati strokovne spremljevalce  ter prejele nagrado za kvalitetno in domiselno ses-tavo programa, nagrado za perspektivno zasedbo,  zborovodja pa nagrado za perspektivnega zboro-vodjo. Februarja 2013 je skupina sodelovala na av-torskem večeru skladateljice Katarine Pustinek Rakar  v družbi najboljših slovenskih zborov. Novembra 2013  pa se udeležila Regijskega tekmovanja odraslih pe-vskih zborov in malih pevskih skupin 2013 ter prejela  zlato priznanje za doseženih 86,7 točk., prejela pa  je tudi priznanje za najboljši ženski zbor tekmovan-ja, priznanje za najboljšo zasedbo, ki se je prvič  udeležila tekmovanja, priznanje za najboljšo izvedbo  sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1980  do danes, zborovodja pa nagrado za obetavnega  zborovodjo.

Vokalna skupina Radost, Godovic
Vokalna skupina Radost, Godovič deluje že triindva-jseto leto, sestavljajo pa jo dekleta (danes predvsem  študentke) iz Godoviča in okolice.

Radostnice skrbijo za kulturno dogajanje v Godoviču  in idrijski občini, koncertirajo po Sloveniji in tujini  ter redno sodelujejo z ostalimi slovenskimi zbori. V  zadnjih letih so izvedle kar nekaj odmevnih projek-tov (Koncerti sakralne glasbe, Ženski klepet, Zreilo je  žito, Karl Jenkins – Cantata mundi), svojo dvajsetlet-nico pa so obeležile z izdajo zgoščenke Stopinje.  Mariborske Naše pesmi so se doslej udeležile trikrat,  so pa sodelovale tudi na mednarodnih tekmovanjih  in festivalih na Češkem (2006), Italiji (2007, 2013),  Srbiji (2008), na Slovaškem (2009), v Avstriji (2009),  Nemčiji (2010), v Španiji (2012) in Švici (2013). Ra-dostnice so prejele številna priznanja in nagrade tako  doma kot izven slovenskih meja, s čimer se skupina  uvršča med vidnejše vokalne sestave v Sloveniji. Voka-lno skupino Radost, Godovič vodi Damjana Vončina.

Komentiraj