Koledar dogodkov Ribnica

Vabilo na delavnico – PRENOVA STAREGA JEDRA V RIBNICI

VABILO na delavnico zainteresirani javnosti, ki bo potekala 17.2.2022 s pričetkom ob 18.00 uri, v prostorih Rokodelskega centra Ribnica, Cesta na Ugar, 1310 Ribnica. 

Občina Ribnica je v letu 2021 pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (krajše: OPPN) za območje starega jedra Ribnice. Obravnavano območje je varovano kot naselbinska kulturna dediščina zato je potrebno poleg OPPN izdelati tudi Konservatorski načrt za prenovo območja (KNP). S prostorskimi dokumenti, usklajevanimi med prebivalci, lastniki in mnenjedajalci bo oblikovana pravno zavezujoča vizija razvoja obravnavanega dela naselja.

Občina Ribnica zato vse zainteresirane vabi, da se udeležijo delavnice na kateri bodo lahko podali svoja stališča, predloge, videnja in s tem aktivno sodelovali že v začetni fazi priprave izvedbenega prostorskega akta.  Na delavnici bo vrednotena identiteta vsakega posameznega sklopa v obravnavanem območju. Z rezultati delavnice bo s strani zainteresirane javnosti in strokovnjakov ugotovljeno, kje so v prostoru problemi in kateri elementi so prepoznani kot tako kvalitetni, da jih je potrebno ohraniti nespremenjene.

Delavnica bo potekala v skladu z veljavnimi ukrepi Vlade RS in NIJZ, zato vas naprošamo, da svojo udeležbo delavnici predhodno sporočite do 17.2.2022 do 10.00 ure na elektronski naslov lea.divjak-radivojevic@ribnica.si ali telefonsko številko 01 837 20 24.  Udeležba je dovoljena ob izpolnjevanju pogoja PCT.

V sklopu priprave OPPN in KNP za staro jedro Ribnice je na spletni strani Občine Ribnica (www. Ribnica.si) dostopna tudi spletna anketa, zato vas vljudno vabimo k sodelovanju in izpolnjevanju ankete. Anketa vam bo vzela nekaj časa, nam pa prinesla pomembne podatke in vaše mnenje, ki bo izhodišče pri načrtovanju celovite prenove. Anketa je dostopna na povezavi.

Komentiraj