Koledar dogodkov Ribnica

Vabilo: Mednarodni simpozij »ČEMU FILOZOFIJA V UBOŽNEM ČASU«

Skedenj škrabčeve domačije v Hrovači
Skedenj škrabčeve domačije v Hrovači

Kdaj: 18.-20. oktober 2012
Kje: Škrabčeva domačija v Hrovači pri Ribnici
Info: —

 

Anthropos, časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved/
Anthropos, Journal of Psychology, Philosophy & for the Cooperation of Humanistic Studies

organizira/ as organizer of

MEDNARODNI SIMPOZIJ »ČEMU FILOZOFIJA V UBOŽNEM ČASU«
INTERNATIONAL SYMPOSIUM »WHY PHYLOSOPHY IN DESTITUTE TIMES«

Skedenj škrabčeve domačije v Hrovači

Skedenj škrabčeve domačije v Hrovači

Lokacija in datum/ Location and Date:
Škrabčeva domačija v Hrovači pri Ribnici, 18.-20. oktober 2012
Škrabec Household in Hrovača near Ribnica, 18-20 October 2012

Organizacijski odbor/ Organizing Committee:
Polona Petrovič (Filozofska fakulteta v Ljubljani)
Janko Lozar (Filozofska fakulteta v Ljubljani)
Miha Robežnik (Filozofska fakulteta v Ljubljani)

UDELEŽENCI SIMPOZIJA/ SYMPOSIUM ATTENDEES

ZAGREB, HRVAŠKA:

red. prof. dr. LINO VELJAK, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška/
Prof. LINO VELJAK, Faculty of Arts, University of Zagreb, Croatia

red. prof. dr. JOSIP OSLIĆ, Katoliška teološka fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška/
Prof. JOSIP OSLIĆ, Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb, Croatia

red. prof. dr. ŽELJKO PAVIĆ, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, Hrvaška/
Prof. ŽELJKO PAVIĆ, Miroslav Krleža Lexicographical Institute, Zagreb, Croatia

mag.GORAN SUNAJKO, doktorski kandidat, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška/
GORAN SUNAJKO, MA, doctoral candidate from the Faculty of Arts, University of Zagreb, Croatia

mag. JAKŠA BILIĆ, doktorski kandidat na Ecole Pratique des Hautes Etudes-Sorbonne v Parizu, Zagreb, Hrvaška/
JAKŠA BILIĆ, MA, doctoral candidate from Ecole Pratique des Hautes Etudes-Sorbonne in Paris, Zagreb, Croatia

MARIJA SELAK, doktorski kandidat, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška/
MARIJA SELAK, doctoral candidate from the Faculty of Arts, University of Zagreb, Croatia

LJUBLJANA, SLOVENIJA:

[oglas tip=”160×600″ p=”D”]red. prof. dr. FRANCI ZORE, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija/
Prof. FRANCI ZORE, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia

izr. prof. dr. BRANKO KLUN, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija/
Assoc. Prof. BRANKO KLUN, Faculty of Theology, University of Ljubljana, Slovenia

izr. prof. dr. ROK SVETLIČ, Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem, Slovenija/
Assoc. Prof. ROK SVETLIČ, Faculty of Humanities Koper, University of Primorska, Slovenia

JAN CIGLENEČKI, doktorski kandidat, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija/
JAN CIGLENEČKI, doctoral candidate from the Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia

doc. dr. JANKO LOZAR, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija/
Asst. Prof. JANKO LOZAR, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia

Dnevni red / Symposium Agenda

Četrtek, 18. oktobra / Thursday, 18th October

  • 15:00  Prihod udeležencev/ Arrival of Atendees
  • 16:00-18:00  Uvodna razprava / Opening Session

Petek, 19. oktobra/ Friday, 19th October

  • 09:30-09:45  Pozdravni nagovor / Welcome Address
  • (Točen dnevni red bo objavljen naknadno.)
  • 20:00-22:00  Pogovor v Ribniškem študentskem klubu/ Discussion in Ribnica Student Club

Sobota, 20. oktobra/ Saturday, 20th October

  • (Točen dnevni red bo objavljen naknadno.)

Vljudno vabljeni!

Dogodek sta podprla Ribniški študentski klub in Škrabčeva domačija.

Komentiraj